Vlaamse IBL-ondersteuning vanaf 2018

beleid
bib
9
24/11/17
Deel dit artikel:
Thumbnail

In het kader van de overheveling van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provinciebesturen, zal Cultuurconnect vanaf 1 januari 2018 de ondersteuning van de Vlaamse openbare bibliotheken voor het interbibliothecair leenverkeer (IBL) overnemen. De laatste (praktische) details werden vastgelegd in een overeenkomst tussen Cultuurconnect en de Vlaamse overheid. Er wordt een vergelijkbaar budget uitgetrokken als de 5 provinciebesturen samen voor de besparingen in 2014 investeerden.

In 2018 zal Cultuurconnect de bibliotheken financiële ondersteuning geven voor de IBL-transacties van boeken uit het werkjaar 2017. Cultuurconnect heeft hiervoor in overleg met de VVBAD een geharmoniseerd tarief ontwikkeld: 1,5€ per geslaagde aanvraag en 5€ per geslaagde levering. Bibliotheken die andere bibliotheken kosten aanrekenen voor IBL-leveringen, worden voor die transacties uitgesloten.

De afrekening per bibliotheek zal jaarlijks gebeuren van zodra de Impala-statistieken van het voorbije werkjaar beschikbaar zijn. Cultuurconnect neemt de licentiekost van de Impala-software centraal op en voorziet verder ook in de nodige personeelsondersteuning om alles in goede banen te leiden.

Voor de financiële ondersteuning van de IBL-transacties uit het vorige werkjaar, wordt 464.000€ per jaar vrijgemaakt. Er wordt gewerkt met een puntensysteem voor de proportionele verdeling van de ondersteuning. Daarbij wordt 1,5 punt (max. 1,5€) toegekend aan een aanvraag en 5 punten (max. 5€) aan een levering. Het ondersteuningsbedrag per bibliotheek wordt bekomen door het aantal punten te vermenigvuldigen met een jaarlijks te bepalen coëfficiënt. Deze coëfficiënt wordt bekomen door het beschikbare budget te delen door het totaal aantal punten van alle bibliotheken samen.

Top shot van een leeszaal in een bibliotheek.Rekening houdend met de toenemende vraag naar (regionale) samenwerking inzake collectiebeleid en geënt op de infrastructuur van het Eengemaakt Bibliotheeksysteem en het Eengemaakt Platform Bibliotheekwebsites, zal Cultuurconnect een nieuwe toekomstgerichte IBL-samenwerking ontwikkelen. Ambitie is om dit al in 2019 operationeel te krijgen. Er zal voorzien worden in een gefaseerde overgang van het gekende systeem naar het nieuwe samenwerkingsmodel.

In Brussel wordt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) niet gevat door de interne staatshervorming die vanaf 1 januari 2018 een aantal bevoegdheden van de Vlaamse provincies beperkt en daarbij opdrachten van die provincies aan Cultuurconnect overdraagt. Dit betekent dat de VGC de 20 Nederlandstalige openbare bibliotheken in het Brussels gewest (19 gemeentelijke + Muntpunt) momenteel op inhoudelijk en technisch vlak blijft ondersteunen op dezelfde manier als dit de voorbije jaren het geval was.

Voor IBL betekent dit concreet dat de VGC blijft instaan voor de financiering van de kosten van Impala voor de Brusselse bibliotheken. De financiële ondersteuning door Cultuurconnect is een continuering van het beleid van de 5 provinciebesturen. De Brusselse bibliotheken worden er niet door gevat. De Brusselse bibliotheken zullen uiteraard wel meegenomen worden in het nieuwe toekomstgerichte IBL-model dat we vanaf 2019 operationeel willen brengen.

Auteur
Thumbnail

Johan Mijs

Directeur IT