Filmstreaming via de bib

cc/gc

Momenteel onderzoeken we of een filmstreamingdienst haalbaar is voor alle openbare bibliotheken. Zodat jouw bibliotheek de huidige dvd-collectie kan uitbreiden met een kwalitatief streamingaanbod van documentaires, (kort)films, jeugd- en wereldcinema on demand. 

De uitleen van de fysieke dvd-collectie loopt in de meeste bibliotheken nog goed. Via een online aanbod zou je deze fysieke collectie kunnen uitbreiden en bereik je een breder doelpubliek, zoals mensen die fysiek zich niet makkelijk kunnen verplaatsen naar de bib en mensen die geen dvd-speler in huis hebben. Dit experiment wordt aangestuurd door de stuurgroep Digitale Collecties.