4 scenario's voor een gedeeld ticketingsysteem

cc/gc
6
12/11/18
Deel dit artikel:
Thumbnail

In een eerder experiment “Regio CC” onderzochten we in welke mate regionale samenwerking tussen cultuur- en gemeenschapscentra wenselijk en haalbaar is. Zo werd het idee van een gedeeld ticketingsysteem geboren.

De voorbije maanden lieten we een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Het resultaat? Er heerst grote interesse in Vlaanderen en Brussel. We kiezen uit 4 mogelijke scenario’s om dit concreet ten uitvoer te brengen.

Regionale samenwerking tussen cultuur- en gemeenschapscentra

Dat was de centrale uitdaging van een van de allereerste experimenten van Cultuurconnect “Regio CC”. Het zaadje was geplant. Voor dit experiment onderzochten we samen met de centra van regio Wacco en regio Zone C hoe ver cultuurhuizen nu precies willen gaan in regionale samenwerking.

Een groot deel van de Vlaamse en Brusselse cultuur- en gemeenschapscentra werkt al samen op vlak van programmatie of communicatie, of wil dit in de toekomst doen. We leerden dat cultuur- en gemeenschapscentra daarnaast ook interesse hebben in volgende samenwerkingsvormen:

  • een digitale plek die het aanbod van alle centra uit een regio bundelt, gekoppeld aan een gezamenlijke communicatiestrategie
  • een regionaal abonnement
  • een gezamenlijk aanbod van last-minute tickets
  • een maandelijkse abonnementsformule voor het minder mainstream aanbod

Het idee van een gedeeld ticketingsysteem ontkiemde. Een gedeeld ticketingsysteem kan al de genoemde samenwerkingsvormen eenvoudiger en kwalitatiever maken voor de cultuurhuizen én de eindgebruikers.

Thumbnail

Een gedeeld ticketingsysteem is haalbaar en wenselijk

Om dit verder uit te spitten, namen we Dialogic en FORALLMEDIA in de arm. Zij voerden de voorbije maanden een haalbaarheidsonderzoek om een zicht te krijgen op de kansen en drempels van zo’n gedeeld ticketingsysteem voor cultuurhuizen. Zij deden workshops, interviews en enquêtes bij cultuurprofessionals uit het veld. Deze research leverde enkele interessante inzichten op:

  • 41% van de ondervraagde centra deelt het ticketingsysteem met een gemeentelijke dienst.
  • Minstens 70% van de centra wenst wel een koppeling van het ticketingsysteem met andere (externe) systemen, maar dat wordt op dit moment nog maar weinig toegepast. In die gevallen is het ticketingsysteem gekoppeld met een boekhoudsysteem (25%), de UiTPAS (17%) of een planningssysteem (13%).
  • 60% van de ondervraagde centra verkoopt al tickets voor andere centra.
  • 80% van de ondervraagde centra is van plan ook in de toekomst tickets te verkopen voor andere centra.
60
%
verwacht dat dit voordelen zal opleveren voor hun cultuurhuis.
85
%
verwacht dat ook de bezoeker hier profijt bij heeft.
80
%
is bereid dit samen met ons uit te werken.

4 scenario’s voor een gedeeld ticketingsysteem

1. Minimaal scenario

Cultuurconnect sluit een raamcontract met één ticketingspeler. Centra die willen kunnen hierop intekenen, zonder zelf nog een overheidsopdracht te moeten uitschrijven. Voordelen van dit scenario zijn economische winsten en een kwalitatiever leveranciersmanagement.

2. Incrementeel scenario

Cultuurconnect sluit een contract met één ticketingspeler. Bij de start vormen we een startgroep van centra met gelijkwaardige behoeften. Andere centra stappen later in, maar wachten de ervaringen af van deze startgroep.

3. Hybride scenario

Cultuurconnect sluit een contract met minimaal twee ticketingspelers en connecteert de systemen onderling. Zo bedienen we zowel centra met gespecialiseerde als centra met generieke ticketsystemen. 

4. Disruptief scenario

In dit scenario kiezen we voor een gezamenlijke realisatie met het veld van een centraal systeem, zonder regionale tussenstap of kleinschalige proeftuinfase.

Bij elk scenario trachten we een antwoord te formuleren op enkele cruciale vragen. Verhoogt het scenario bijvoorbeeld de digitale innovatiekracht van de cultuur- en gemeenschapscentra? Verbetert het de online ervaring van bezoekers? Bevordert het de interne werking en de samenwerking tussen cultuur- en gemeenschapscentra onderling? Worden kwaliteitsvolle systemen ook beschikbaar en financieel haalbaar voor de kleinere centra? Zo onderzoeken we welk van deze scenario’s het meest levensvatbaar en duurzaam is.

Momenteel laten we onze hersenen nog kraken. Benieuwd welk scenario het wordt? We houden je op de hoogte via onze nieuwsbrief Connected. Tot binnenkort!

Generiek versus gespecialiseerd ticketingsysteem

De onderzoekers keken ook naar het onderscheid tussen de verschillende soorten ticketingsystemen. Ze maken grofweg een opdeling in twee soorten van ticketsystemen, nl. generieke en gespecialiseerde ticketsystemen.

De generieke ticketingsystemen maken vaak onderdeel uit van een breder softwarepakket waarin naast ticketing ook andere modules zijn opgenomen, zoals inschrijving en zaalhuur voor kinderopvang, huur van sportaccommodaties en sportvelden, en toegang tot zwembaden, bv Recreatex, Kwandoo ...

Gespecialiseerde ticketsystemen richten zich puur en alleen op ticketing. In de gespecialiseerde ticketingsystemen ontbreken onder meer functionaliteiten voor zaalverhuur en inschrijvingen, bv Ticketmatic, SRO … 

Volgens de afgenomen enquête werkt 59% van de cultuurcentra met een gespecialiseerd ticketingsysteem, tegenover 41% met een generiek systeem. Ook hier houden we rekening mee bij de keuze voor 1 van de 4 scenario's.

Auteur

Jotie Boone

Projectmanager Digitaal Podium