Toegankelijkheidsverklaring

Cultuurconnect streeft ernaar zijn/haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig bestuursdecreet van 7 december 2018.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op

Website: https://www.cultuurconnect.be 

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau A omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan en/of omdat de volgende vrijstellingen gelden.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Opmerking op de pagina Over ons (gewicht: normaal)
De PDF Cultuurconnect Beheersovereenkomst heeft geen correcte semantische structuur. De meeste koppen zijn als paragraaf gemarkeerd, sommige als H4. Het logo in de hoofding heeft geen alt-tekst.

Bijna elke afbeelding op de site heeft momenteel als alt-tekst . Het zijn decoratieve afbeeldingen en er is tekst aanwezig binnen dezelfde link die duidelijk maakt waar de link naartoe leidt. We werken eraan om het alt-attribuut leeg te maken.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22/09/2020.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 24/09/2020.

Feedback en contactgegevens

Cultuurconnect
Priemstraat 51, 1000 Brussel
+32 (0)2 213 10 20
www.cultuurconnect.be
info@cultuurconnect.be