Vergaderen in De Priem

Cultuurconnect en FARO vzw huizen in het gebouw “De Priem”, dat op een boogscheut van NMBS-station Kapellekerk en op loopafstand van de stations Brussel-Centraal en Brussel-Zuid ligt, nog net in de Marollen, in het hart van Brussel. We stellen ons gebouw als ‘open huis’ ter beschikking van organisaties met sociale en culturele doelstellingen die op zoek zijn naar vergaderaccommodatie aan vergoedingsprijzen. De medewerkers van Cultuurconnect en FARO vzw heten u van harte welkom en hopen dat u zich snel thuis voelt.

Om de verdere verspreiding van het corona Covid-19-virus tegen te gaan is vergaderen in De Priem en huur van onze zalen momenteel helaas niet mogelijk. Van zodra dit opnieuw mogelijk wordt, zal dit op onze website aangekondigd worden.

foto in de gangen van cultuurconnect

Wanneer kan u ons bereiken?

Tijdens de kantooruren van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Periode van collectieve sluiting: tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Ook in juli en augustus is er geen verhuur mogelijk.

Hoe reserveert u een zaal?

U kan enkel reserveren via het reservatieformulier op de websites van Cultuurconnect en FARO. De volledig ingevulde aanvraag dient minstens twee weken vooraf gemaild te worden naar onthaal@depriem.be.

Vermeld zoveel mogelijk informatie in dit formulier:

 • de datum of data waarop u een activiteit wil organiseren;
 • het tijdstip, zowel begin- als einduur van de activiteit, als de uren die u nodig hebt ter voorbereiding en ter afsluiting. Houd er rekening mee dat het gebouw toegankelijk is vanaf 9 uur.
 • het aantal verwachte deelnemers; > de omschrijving van de activiteit (workshops, studiedag, vergadering …);
 • de naam, het adres en het telefoonnummer van de vereniging en de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de verantwoordelijke die aanwezig zal zijn tijdens de activiteit.

De verantwoordelijke voor het zaalgebruik is Peggy Plas. U kan haar bereiken van maandag tot vrijdag op het nummer +32 2 213 10 20 of via onthaal@depriem.be (van 09.00-16.00 u). De vergaderzalen kan u ook ter plaatse bekijken na telefonische afspraak. 

Annulatie

Indien u minimum 30 dagen vooraf annuleert is dat kosteloos. Tussen de 14 dagen en 30 dagen: 50% van de kosten worden aangerekend. Indien u minder dan 14 dagen vooraf annuleert worden de volledige kosten doorgerekend.

Aanwezigheidslijsten

Minimum drie dagen voor de activiteit bezorgt u de deelnemerslijst van uw activiteit. Dit omwille van organisatorische redenen en in functie van de brandveiligheid.

De dag van uw activiteit

U meldt zich aan bij het onthaal op het gelijkvloers. De onthaalmedewerkster zal u alle praktische informatie bezorgen. Dit wil zeggen dat uw activiteit plaatsvindt van maandag tot vrijdag, tussen 9u30 en 17u. U zorgt zelf voor de schikking van de zaal. Het is verboden tafels of stoelen buiten het toegewezen lokaal te verplaatsen. De deur van het lokaal dient tijdens uw activiteit steeds gesloten te zijn. Na de activiteit ruimt u alles op en neemt u uw eigen materiaal mee en gelieve het lokaal netjes achter te laten. Bij het niet naleven van onze huisregels worden € 50 conciërgekosten aangerekend.

Verzekeringen & aansprakelijkheid

Door gebruik te maken van onze infrastructuur verklaart u dat de dekking verleend door uw verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid zich uitstrekt tot dit gebruik.
Verder doen wij in onze brandverzekeringspolis geen afstand van verhaal ten aanzien van gebruikers van onze infrastructuur onder dit reglement.
De gebruiker is verantwoordelijk voor het eigen materiaal en voor het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld door Cultuurconnect en FARO vzw.
Cultuurconnect en FARO vzw kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan deelnemers of aan goederen van deelnemers en van diefstallen tijdens de activiteiten.
Schade wordt binnen de 24u gerapporteerd aan de onthaalverantwoordelijke.

Brandveiligheid

Alarmsystemen

Het gebouw beschikt over een aantal alarmsystemen (handbrandmelders).

 • Enerzijds rood of oranje/geel: noodknop met brandmelding. Functies: alle binnen- en buitendeuren worden automatisch ontgrendeld; alarmsignaal; de brandweer wordt verwittigd; de brandkoepel opent zich. Deze handbrandmelders bevinden zich: in de trappenhal aan de lift op het gelijkvloers; aan de binnenzijde van het onthaal; in de keuken; in vergaderzaal C.
 • Daarnaast zijn er ook groene handbrandmelders: noodknop, zonder brandmelding Functies: de deur bij de drukknop wordt automatisch ontgrendeld; geen alarmsignaal, de brandweer wordt niet verwittigd. Deze handbrandmelders bevinden zich: in de trappenhal aan de lift op het gelijkvloers; aan de binnenzijde van het onthaal; aan de binnenzijde van de hoofdingang; in vergaderzaal A; aan de achterzijde van het onthaal; aan de binnenzijde van de keuken.

Nooduitgang

 • Er is een nooduitgang op het gelijkvloers ter hoogte van de lift.
 • In noodsituaties kan die te allen tijde geopend worden om het gebouw te verlaten. De nooddeur mag in geen geval gebruikt worden om het gebouw te betreden (tenzij in geval van acute noodsituatie).
 • In geval van acute nood kan de grote poort vooraan geopend worden via een hendel.
 • Bij een alarmsituatie verzamelt iedereen op de grote binnenkoer, zodat een telling kan gebeuren.

Overzicht van de zalen

Het aantal vermelde personen is het maximum aantal toegelaten deelnemers i.f.v. de capaciteit van de zaal en brandveiligheid van het gebouw. We laten geen groter aantal toe dan de vermelde capaciteit. Bij het niet naleven kunnen we de toegang ontzeggen bij volgende boekingen.

Techniek: Er is geen technische ondersteuning voorzien. U bedient zelf de technische installatie.

Zaal A (vergaderingen/cursussen voor max. 12 personen)

 • oppervlakte: 44,50 m²;
 • gelijkvloers 
 • beschikt over eigen toilet
 • draadloos internet, beamer tegen het plafond gemonteerd, flip-over

Zaal B (vergaderingen/cursussen voor 24 personen; workshops en studiedagen voor max. 100 personen in theateropstelling)

 • Indien u meer dan 50 aanwezigen verwacht, is het verplicht de eventuele catering te voorzien in zaal C, vanaf 65 personen is het verplicht eveneens zaal C en zaal D te reserveren voor catering en pauzes. Concrete afspraken ter zake worden met de onthaalverantwoordelijke gemaakt.
 • oppervlakte: 127 m²
 • gelijkvloers met verlaagde vloer van 80 cm
 • toiletten in trappenhal op gelijkvloers en de 2 bovenverdiepingen
 • draadloos internet
 • beamer met telelens gemonteerd tegen de muur, geluidsinstallatie, draadloze microfoon en microfoon met kabel.
 • podium van 2 x 6 m, hoogte 20 cm, 1 spreekgestoelte, flip-over

Zaal C (vergaderingen/cursussen voor max. 18 personen)

 • oppervlakte: 67 m²
 • gelijkvloers met verlaagde vloer van 80 cm
 • toiletten in trappenhal op gelijkvloers en de 2 bovenverdiepingen
 • draadloos internet
 • beamer met eenvoudige geluidsinstallatie gemonteerd aan scherm tegen de muur, flip-over
 • kan worden gecombineerd met zaal D (verplaatsbare wand). 

Zaal D (vergaderingen/cursussen voor max. 16 personen)

 • oppervlakte: 72 m²

 • gelijkvloers met verlaagde vloer van 80 cm

 • toiletten in trappenhal op gelijkvloers en de 2 bovenverdiepingen

 • draadloos internet

 • beamer met eenvoudige geluidsinstallatie gemonteerd aan scherm tegen de muur, flip-over

 • kan worden gecombineerd met zaal C (verplaatsbare wand)

Prijzen

Reserveringsvergoeding per dagdeel van 9u30-13u & 13u30-17u:

 • Zaal A:

  • ma & vr: 
   • profit: ¨€100
   • non-profit: €50
  • di, woe & do
   • profit: €160
   • non profit: €80
 • Zaal B:

  • ma & vr: 
   • profit: ¨€220
   • non-profit: €110
  • di, woe & do
   • profit: €440
   • non profit: €220
 • Zaal C:

  • ma & vr: 
   • profit: ¨€140
   • non-profit: €70
  • di, woe & do
   • profit: €220
   • non profit: €110
 • Zaal D:

  • ma & vr: 
   • profit: ¨€140
   • non-profit: €70
  • di, woe & do
   • profit: €220
   • non profit: €110

Bijkomende kosten: € 5,00/deelnemer/dagdeel voor basisdranken.
De tarieven van de zaalhuur zijn excl. 21% btw.

Dagcode

De dagcode wordt door het onthaal bezorgd aan de organisatie bij het boeken van de vergaderzalen. De dagcode bevat een cijfercode, gevolgd door #.
De verantwoordelijke van de hurende organisatie bezorgt de dagcode tijdig aan alle aanwezigen, met de mededeling dat de aanwezigen de dagcode gebruiken om via de voordeur binnen en buiten te gaan, en dat vanaf 9u15 tot uiterlijk 17u30.
Vertrek voor 16u: externe organisaties kunnen via de voordeur het gebouw verlaten met de meegedeelde dagcode. Vertrek na 16u: de externen kunnen met de dagcode via de voordeur opnieuw naar buiten gaan tot uiterlijk 17.30 u. In dat geval blijft de kleine poort na 16.00 u. open, totdat de conciërge deze als sluitstuk van zijn avondronde opnieuw sluit.

Algemene voorwaarden

Standaard worden volgende dranken aangeboden: koffie, thee, plat en bruisend water. Wij rekenen € 5,00/persoon/dagdeel aan.
In het gebouw geldt een volledig rookverbod.
De volledig ingevulde aanvraag dient minstens 14 dagen vooraf gemaild te worden naar onthaal@depriem.be. Een aanvraag kan maximaal drie maanden vooraf gebeuren. De deelnemerslijst moet minstens drie dagen voor de activiteit gemaild worden naar onthaal@depriem.be.
De gebruiker kan slechts beschikken over het door hem gewenste lokaal, na officiële bevestiging. Wanneer geconstateerd wordt dat de gebruiker valse gegevens doorgeeft inzake het zaalgebruik (soort activiteit, identiteit gebruiker, programma, aantal deelnemers ...) wordt de reservatie onmiddellijk en definitief geannuleerd. De gebruiker kan op dat moment geen enkel recht laten gelden en heeft geen enkel verhaal inzake de beslissing. Ook kunnen we in de toekomst de toegang tot de zalen ontzeggen.

Hoe kan u ons bereiken?

Te voet vanaf station Brussel-Centraal. Ga vanuit station Brussel-Centraal naar de Keizerslaan en volg deze een hele tijd tot u passeert langs de indrukwekkende gevel van het Sint-JanBerchmanscollege. Sla vervolgens rechtsaf de Priemstraat in. U vindt ons op nummer 51.

Te voet vanaf station Brussel-Zuid. Neem in station Brussel-Zuid de uitgang ‘Zuidertoren’ en vervolg uw weg over het stationsplein. Steek het drukke kruispunt over en sla de Stalingradlaan in. Vervolg over de Stalingradlaan tot de Rogier Van der Weydenstraat. Vervolg en sla schuin links de Ursulinenstraat in. U komt op het Walenplein. U bent nu vlakbij de Priemstraat nummer 51, tegenover het Sint-Jan-Berchmanscollege.

Te voet vanaf station Brussel-Kapellekerk. Neem in station Brussel-Kapellekerk de uitgang met vermelding ‘Walenplein’. Steek dit kleurige pleintje over en u belandt onmiddellijk in de Priemstraat. U vindt ons op nummer 51, tegenover het Sint-Jan-Berchmanscollege.

Met het openbaar vervoer vanaf station Brussel-Noord. Neem tram 3 richting Churchill of tram 4 richting Stalle tot halte Anneessens. Sla, wanneer u uit het premetrostation komt, de Doornikstraat in en steek vervolgens het Rouppeplein over. Vervolg langs de Jagersstraat. Sla rechts de Nieuwlandstraat in, ga vervolgens links de hoek om met de Radstraat en ten slotte weer links de hoek om, zodat u in de Priemstraat terechtkomt. U vindt ons op nummer 51, tegenover het Sint-Jan-Berchmanscollege.

Met het openbaar vervoer vanaf station Brussel-Zuid. Neem tram 3 richting Esplanade of tram 4 richting Noordstation tot halte Anneessens. Sla, wanneer u uit het premetrostation komt, de Doornikstraat in en steek vervolgens het Rouppeplein over. Vervolg langs de Jagersstraat. Sla rechts de Nieuwlandstraat in, ga vervolgens links de hoek om met de Radstraat en ten slotte weer links de hoek om, zodat u in de Priemstraat terechtkomt. U vindt ons op nummer 51, tegenover het Sint-Jan-Berchmanscollege.

Reserveer een vergaderzaal