Winteroproep: Voorwaarden en bepalingen

Bij de selectie van uitdagingen (problemen en/of opportuniteiten) houdt Cultuurconnect rekening met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Indien geselecteerd, wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de lokale partner waarin wederzijdse voorwaarden, verwachtingen en verantwoordelijkheden worden opgenomen.

Voorwaarden

Volgende voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor ondersteuning:

 • De  uitdaging is ingediend via het geijkte formulier. Indienen kan in principe het hele jaar door. Op 21 juni en 21 december buigen we ons telkens over de  ingediende voorstellen. Voor de Zomerprojectoproep 2018 is dit uitzonderlijk op 15 juli 2018.
 • Cultuurconnect krijgt een duidelijk beeld van het probleem, uitdaging of opportuniteit.
 • Indien je als lokale proeftuin mee in een project stapt is er een engagement van het lokale bestuur.
 • De uitdaging is van toepassing op één of meerdere van deze doelgroepen:
  • bibliotheken
  • cultuurcentra
  • gemeenschapscentra
  • cultuurdiensten
  • vrijetijdsdiensten (afdeling cultuur)
  • regionale samenwerkingsverbanden van bovenstaande organisaties
  • andere samenwerkingsverbanden van bovenstaande organisaties

Wederzijdse verwachtingen

Indien jouw uitdaging geselecteerd wordt, word je mee betrokken in de denkoefening rond mogelijke oplossingen. Wanneer jouw uitdaging evolueert tot een R&Dproject, stellen we een projectteam samen. Stel dat je geen tijd hebtt om mee als partner in het project te stappen, dan gaat Cultuurconnect zelf op zoek naar een lokale proeftuin.

Wat mag je, als lokale proeftuin en partner, van ons verwachten:

 • Als incubator en/of facilitator bieden we je experimenteerruimte.
 • We bieden je een hefboom om lokaal te innoveren.
 • We voorzien financiële ondersteuning die we rechtstreeks in het lokale, samen ontwikkelde project investeren.
 • We brengen je in contact met andere partners en een netwerk van innovatoren.
 • We werken samen hands-on aan een mogelijke oplossing voor een uitdaging , vanuit de expertise die de Cultuurconnect-medewerkers hebben.

Wat verwachten we van jou als lokale proeftuin en partner van het R&Dproject:

 • Je neemt deel aan workshops, werkdagen, gebruikerstesten, ...
 • Je betrekt de lokale gemeenschap bij een mogelijke oplossing.
 • Je neemt een actieve houding aan in een netwerk.
 • Je deelt ervaringen en leerpunten.
 • Je maakt deel uit van een projectteam, met gedeelde verantwoordelijkheid en een duidelijke rolverdeling.
 • Je maakt tijd vrij en zet personeel in.
 • Je denkt mee na over eventuele opschaalbaarheid.

Toetsingskader

Op basis van onderstaand toetsingskader wordt bepaald of een ingediende uitdaging voldoende potentieel heeft om verder te vertalen naar ideeën en oplossingen die het verschil maken voor de cultuursector en haar publiek.

Algemeen worden uitdagingen weerhouden indien:

 • de uitdaging te maken heeft met de digitalisering en/of technologisering van de samenleving;
 • er binnen de cultuursector nog geen oplossingen voor bestaan;
 • ze duidelijk zijn. Vragen die hierbij gesteld worden: is de uitdaging relevant? Wat is de impact op de sector en/of het publiek? Is de uitdaging urgent of belangrijk? Of is het strategisch belangrijk om er op in te zetten;
 • ze  nog niet worden aangepakt door Cultuurconnect;
 • ze  niet voorzien zijn in de evolutie van bestaande diensten (of producten) van Cultuurconnect (heb je een voorstel om de bestaande diensten te verbeteren: stuur een mailtje naar suggestiesdiensten@cultuurconnect.be);
 • Cultuurconnect de juiste organisatie op de juiste plaats is: het behoort tot onze core-business;
 • er nog niet aan gewerkt wordt in bestaande proefprojecten.

Verdeling bij de selectie

De diensten die Cultuurconnect momenteel aanbiedt, richten zich uitsluitend op bibliotheken. Cultuurconnect wil in de toekomst voldoende kansen creëren om ook diensten aan te bieden aan cultuur-en gemeenschapscentra. Om deze inhaalbeweging te realiseren hanteert ze voor de Zomerprojectoproep 2018 volgende verdeling bij de selectie van de uitdagingen:

 • 2/3 cultuur- en gemeenschapscentra,  (regionale) samenwerkingsverbanden van deze organisaties, cultuur- of vrijetijdsdiensten in partnerschap met deze organisaties, of andere partnerschappen met deze organisaties;
 • 1/3 bibliotheken, (regionale) samenwerkingsverbanden van deze organisaties, cultuur- of vrijetijdsdiensten in partnerschap met deze organisaties, of andere partnerschappen met deze organisaties.

Daarnaast wordt evenwicht en diversiteit nagestreefd in:

1. Toepassingsgebieden waarop de uitdagingen betrekking hebben:

 • het aanbod van bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra, cultuurdiensten, de plek die bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra, … bieden
 • de plek die bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra, … bieden
 • de ‘mensen’: de gemeenschap, het publiek, mogelijke doelgroepen, vrijwilligers, medewerkers, …

2. Scope:

 • gemeentelijke/stedelijke context
 • beoogde doelgroep bij het publiek
 • interne focus (gericht op eigen werking)/externe focus (gericht op publiek, gebruikers, gemeenschap)

3. Aard van de uitdagingen, die te maken hebben met:

 • automatisering: digitale technologie wordt  ingezet binnen de bestaande praktijken om de interne werking en bestaande dienstverlening te verlichten en te verbeteren
 • vernieuwing van de cultuurpraktijk: het inzetten van technologie leidt tot innovatieve vormen van cultuur, nieuwe inhouden en vormen. Cultuurparticipatie wordt verdiept en/of verbreed, sectorverbindingen worden gelegd.
 • rolverandering van het cultuurhuis: het proces van digitalisering stimuleert, faciliteert en versnelt het verkennen van nieuwe richtingen en mogelijkheden. Het initieert een veranderingsproces naar andere vaardigheden en kennis, andere werkwijzen en organisatievormen, vernieuwde rolopvattingen over de eigen plaats in de culturele sector en in de samenleving.

Samen met de sector wordt bepaald welke uitdagingen het meest relevant zijn en prioritair moeten worden aangepakt. Afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van de uitdagingen resulteert dit in een volgorde.