Stuurgroep digitale bibliotheek en innovatieagenda

De stuurgroep Digitale Bibliotheek denkt na over de grote strategische uitdagingen voor de hele bibliotheeksector. Ze hakt belangrijke knopen door en bewaakt een coherente visie op de digitale dienstverlening. Concreet wil de groep een innovatieagenda opstellen voor de komende jaren.

Eindrapport digitale strategie

De stuurgroep bepaalt samen met Cultuurconnect de overkoepelende strategie en zet de krijtlijnen uit voor de innovatieagenda voor de digitale bibliotheekdiensten van de komende jaren. Hoe ging de stuurgroep te werk en welke conclusies bundelde ze in het Eindrapport digitale strategie?

Je leest meer over de missie en visie, de strategische doelen, formules en bouwstenen-matrix. Het rapport wil een houvast bieden in tijden van digitale uitdagingen, maatschappelijke complexiteit, krimpende budgetten en een grote diversiteit binnen de sector om zo tot zinvolle keuzes en effectieve innovaties te komen.

Snuister door het rapport

Drie speerpunten

De innovatieagenda krijgt invulling op basis van drie speerpunten:

 • Naar een inspirerende gebruikservaring.
 • Naar een rijk leesklimaat.
 • Naar een sterker aanbod van e-inclusie.

Onder deze speerpunten vallen vervolgens verschillende innovatieve projecten die we de komende jaren vorm geven. Meer weten over de speerpunten en projecten? We bundelden de projecten samen onder de desbetreffende speerpunten om een mooi overzicht te creëren. 

Illustratie van een laptop met een zoekbalk
Naar een inspirerende gebruikservaring
De digitale bibliotheek voldoet aan de hoge en actuele standaarden ten aanzien van vormgeving, toegankelijkheid en gebruikersbeleving.
Illustratie van verschillende diensten van de bib: boeken, e-boeken, luisterboeken, ...
Naar een rijk leesklimaat
We willen het al bestaande aanbod verder uitbreiden en zo aan een rijker leesklimaat bouwen. Zowel met acties die snel resultaat boeken als door initiatieven die duurzame winst brengen op lange termijn.
Illustratie van een boek die een brug maakt tussen verschillende personen en diensten
Naar een sterker aanbod van e-inclusie
Bibliotheken zijn er om iedereen die dat wil of nodig heeft te helpen bij het ontwikkelen van geletterdheid in de brede zin.

Ondersteunende projecten

Naast deze innovatieprojecten, lopen er nog een aantal andere zijprojecten ter ondersteuning van de innovatieagenda:

 • Datakwaliteit van het bibliotheeksysteem
  Tijdens de verschillende conversies van de provinciale en lokale bibliotheeksystemen naar het Eengemaakte Bibliotheeksysteem was er onvoldoende ruimte om de gemigreerde data te verbeteren. Hierdoor is veel incorrecte en/of overtollige data in het bibliotheeksysteem terechtgekomen. Nu alle conversies afgelopen zijn, voorzien we ruimte voor een eenmalige inhaalactie op data-onderhoud van de omgezette data. 
 • Ondersteuning en Opleiding Optimaliseren:
  In het kader van de projecten van de innovatieagenda wil Cultuurconnect tegelijk inzetten op het optimaliseren van de opleiding en ondersteuning voor bibliotheken.
  We merken dat er vragen leven over verschillende diensten, maar dat het opleidings- en ondersteuningsaanbod niet altijd helder is of volstaat. 
 • Samenwerkingen en fusies: Faciliteren en ondersteunen van bibliotheken in een fusietraject en van regiosamenwerkingen die willen overstappen naar een hogere samenwerkingsvorm binnen de Basisinfrastructuur. 

Projectideeën die het niet haalden

Enkele projectideeën haalden het niet na een prioriteringsoefening van de stuurgroep en Cultuurconnect op basis van criteria zoals innovatiewaarde, wenselijkheid, (financiële) leefbaarheid en (technische) haalbaarheid: 

 • CRM (alle klantgegevens op één plek), verdere personalisering en een bibliotheek app als universele toegangspoort tot de diensten van de bibliotheek: hiervoor is verdere visievorming nodig, afstemming met initiatieven van de Vlaamse Overheid zoals Mijn Burgerprofiel en cultuurprofiel en nood aan een veel groter budget.
 • Een aantal back-office projecten in het kader van boekhouding en collectiemanagement: de innovatiewaarde hiervan werd als minder hoog ingeschat en de implementatie zou grote inspanningen vragen wegens het grote aantal te koppelen systemen op de markt.
 • Een aantal verbeteringen aan de bibliotheekwebsites: betere integratie van activiteiten en ticketing, het omgaan met open content en een grondige herwerking van de lijstjesfunctionaliteit. Dit zijn projecten die in grote mate afhankelijk zijn van projecten die komende twee jaar staan gepland zoals de vernieuwing van de zoektechnologie en de mogelijke verdere evolutie van Digitaal Podium.