Naar een rijk leesklimaat

Bibliotheken promoten sinds jaar en dag leesplezier via een breed en laagdrempelig aanbod van boeken en andere verhalende bronnen, in combinatie met een divers en kwalitatief aanbod van inspirerende of ondersteunende activiteiten.

We willen het al bestaande aanbod verder uitbreiden en zo aan een rijker leesklimaat bouwen. Zowel met acties die snel resultaat boeken als door initiatieven die duurzame winst brengen op lange termijn. Hierbij zal de nodige aandacht gaan naar diverse doelgroepen, zoals onderwijs, mensen met leesmoeilijkheden, leesgroepen en andere. We willen de krachten bundelen en samenwerken met partnerorganisaties waaronder Iedereen Leest, Literatuur Vlaanderen, Wablieft en het departement Onderwijs.

Terug naar de innovatieagenda.

Naar een gedragen ecosysteem voor e-boeken
We werken aan een overeenkomst waarin we afspraken willen maken tussen de diverse spelers in het ecosysteem van het digitale Vlaamse boek. Deze overeenkomst vormt de basis voor een meer intensieve samenwerking tussen de openbare bibliotheken, auteurs en uitgevers.
Cinébib Filmstreaming
Piloottraject waarmee bibliotheekleden van thuis uit films kunnen streamen via het Mijn Bibliotheek-profiel.
Digitaal Leeslab
Het leesniveau in Vlaanderen daalt. Dat blijkt uit het laatste rapport van het PIRLS onderzoek dat in 2023 verscheen. Als bibliotheeksector kunnen we het tij helpen keren.
Aanbod voor onderwijs
Onderzoek naar de ontwikkeling van een aanbod voor het onderwijs op basis van een verdiepend behoeftenonderzoek onder de onderwijspartners en in nauw overleg met andere bovenbouwspelers en de bibs zelf.
Leesgroepen ondersteunen
Een geïntegreerd digitaal platform ontwerpen dat bibliotheken in staat stelt efficiënt boeken aan te vragen, toewijzingen te beheren en communicatie met leesgroepen te verbeteren.
Aanbod Daisy-online van Luisterpunt
Cultuurconnect wil samen met Luisterpunt onderzoeken of we Daisy-online kunnen aanbieden als een digitale collectie van de openbare bibliotheek. Daisy-online blijft wel enkel toegankelijk voor mensen met een leesbeperking.