Livestreaming

Podiumhuizen
Beleven

Livestream als cultuurpartner een voorstelling naar woonzorgcentra, dienstencentra, zorgvoorzieningen (voor mensen met een beperking), kinderziekenhuizen en andere zorgcentra in je stad of gemeente. Bereik kwetsbare, soms wat vergeten, doelgroepen en ontdek nieuwe partnerschappen die maatschappelijk relevant zijn. Beleving staat centraal en verhoogt de betrokkenheid. Warme reacties verzekerd!

Ontdek het livestreamaanbod voor 2023-2024

Welke voorstelling(en) livestreamt jouw cultuurhuis of -dienst dit seizoen? Check hieronder het aanbod!

Als satellietcentrum ondersteun je de zorgvoorziening(en) technisch, communicatief en op het vlak van beleving en sfeercreatie. Dat gebeurt steeds in onderling overleg. Je krijgt de nodige tips en begeleiding via infomails en het leerplatform van Cultuurconnect. De selectiewerkgroep maakte voor het nieuwe seizoensaanbod een keuze uit de ingediende voorstellingen en hield rekening met jullie voorkeuren uit de poll, doelgroepen, spreiding van data over het seizoen … 

Livestream mee & teken in

Live of uitgesteld?

Volg de voorstelling live en verhoog het theatergevoel. Lukt het live-moment echt niet? De twee volgende werkdagen na de livestream kan je de stream ook nog uitgesteld kijken, het startuur bepaal je dan als cultuur- en zorgpartners in overleg.

Na vorige successen staat SING! opnieuw op de planken van de schitterende Henry Le Boeufzaal in Bozar. Tijdens dit interactief klassiek concert bewegen en zingen we mee met grote werken uit de symfonische muziek. Het imposante en uiterst professionele Belgian National Orchestra, o.l.v. Dirigent Robin Engelen, speelt de pannen van het dak in één van de meest adembenemende concertzalen van Europa. Een uniek interactief concept waarbij de zorgkijkers de kans krijgen om ook mee te zingen en te bewegen op tijdloze, prachtige en toegankelijke klassieke muziek. De liedjes en bewegingen worden vooraf aangeleerd aan de medewerkers en vrijwilligers van de deelnemende zorgcentra (via online workshop) en worden screen-in-screen in beeld gebracht tijdens de livestream. Dit mag je verwachten, niet te missen toch?

Dit intergenerationeel concert is geschikt voor een publiek in woonzorgcentra, dienstencentra, zorgvoorzieningen voor mensen met een beperking, maar evenzeer voor kinderziekenhuizen of klassen van het (buitengewoon) onderwijs (waarvoor een fysieke verplaatsing naar het cultuurhuis te complex is).

Workshop zitdans & zang

We bieden, in samenwerking met Jeugd & Muziek Brussel en VGC, de gratis online workshop ‘zitdans & zang’ aan voor ergotherapeuten, animatoren en medewerkers van (woon)zorgcentra en (kinder)ziekenhuizen. Ook leerkrachten van klassen die de stream meevolgen zijn welkom om aan te sluiten. Tijdens deze inspiratiesessie krijgen ze enkele tools om de interactieve stukken uit de voorstelling aan te leren aan de bewoners van het (woon)zorgcentrum of ziekenhuis. Aansluiten kan bij de online workshop:

 • Nederlandstalige sessie: dinsdag 23/01/2024 van 10u tot 12u
 • Franstalige sessie: donderdag 25/01/2024 van 10u tot 12u

Nadien ontvangen de deelnemers een documentatiemap waarmee ze zelfstandig aan de slag kunnen. We raden aan om de online sessie mee te volgen, medewerkers die er echt niet bij kunnen zijn, krijgen een opname van de workshop ter beschikking.

Schrijf je hier in

Interesse als zorgpartner?

Heb je als zorgpartner interesse om een livestream te vertonen in je (woon)zorgcentrum, voorziening of (kinder)ziekenhuis? Vul dan ons interesseformulier in. Wij polsen bij een cultuurpartner in jouw buurt of een samenwerking mogelijk is, zodat we dit mooie verhaal samen kunnen realiseren. Indien je lokale cultuurpartner niet beschikbaar is, brengen we jou hiervan op de hoogte.

Tarieven en voordeelformules

495 euro per livestream:

 • voor onbeperkt aantal zorgcentra. Bereik je max. 1 zorgcentrum, dan betaal je 450 euro
 • intekenen per livestream kan tot 7 weken voor de voorstelling via dit intekenformulier
   

Abo-formule 
435 euro per livestream:

 • voor cultuurpartners die min. 3 livestreams afnemen per seizoen
 • je tekent in voor min. 3 livestreams voor vrijdag 29 september 2023
   

Regio-formule    
435 euro per livestream per cultuurpartner:

 • meer dan de helft van de gemeenten binnen jouw erkend intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) neemt deel aan min. één livestream
 • intekenen per livestream kan tot 7 weken voor de voorstelling
   

Livestreamen, hoe doe je dat?

Alle info om een livestream te organiseren, vind je op het leerplatform: technische vereisten, een handige checklist, tips rond sfeer en beleving, aangepast promotiemateriaal om een livestream aan te kondigen. En je vindt er onze seizoensfolder om te delen met zorgcentra. 

Creëer meerwaarde x10!

Als cultuurpartner:

 1. verruim je je doelpubliek en maak je contact met een publiek buiten de muren van je cultuurhuis.
 2. bereik je doelgroepen die anders niet of moeilijk aan je cultuuraanbod kunnen deelnemen.
 3. verrijk je je reguliere podiumaanbod en maak je je cultuuraanbod inclusief en toegankelijk.
 4. ga je nieuwe en waardevolle partnerschappen aan met lokale zorg- en welzijnspartners.
 5. versterk je je maatschappelijke relevantie en breng je cultuur/vrijetijdsparticipatie bij iedereen.
 6. creëer je grote impact, naar een ruime doelgroep, met vrij beperkte financiële middelen.
 7. geniet je van het financiële schaalvoordeel, je betaalt slechts €495 waar je anders makkelijk meer dan €3000 betaalt voor een high quality streaming service.
 8. profiteer je van de relatief lage workload door de sterke service en ontzorgende ondersteuning van Cultuurconnect op vlak van (technische) expertise, communicatie en interactie en beleving.
 9. breng je hoge theaterbeleving dankzij high quality beeldcaptatie door professionele streaming service met live-regie vanuit min. 3 camerastandpunten.
 10. versterk je je sociaal en innovatief imago en verzeker je je van massa’s positieve en warme reacties (ook in de pers!).

Als zorgpartner:

 1. breng je sterk kwalitatief cultuuraanbod naar je zorgcentrum: het cultuurhuis komt naar je toe.
 2. kan je je bewoners, het minder mobiel publiek of zorgpubliek, in de vertrouwde en toegankelijke omgeving laten genieten van cultuur, ze hoeven zich niet te verplaatsen.
 3. prikkel je bewoners om te blijven genieten van muziek en cultuur.
 4. creëer je een groot theatergevoel door inzet op sfeer en beleving en een professionele beeldcaptatie.
 5. geniet je mee van de interactie tussen het livestreampubliek en artiesten.
 6. zorg je mee voor een verbondenheid van de bewoners of patiënten (van op afstand) met het publiek in de zaal en het reguliere cultuuraanbod buiten de muren van het zorgcentrum, ze maken deel uit van een ruimer geheel en horen er (terug) bij.
 7. laat je bewoners genieten dankzij een (herkenbare) connectie met muziek of theater.
 8. krijg je een professionele ondersteuning van je lokale cultuurpartner op vlak van techniek, communicatie en sfeer & beleving.
 9. gebruik je voorgekauwde promotiematerialen, sjablonen en draaiboeken van Cultuurconnect.
 10. verbreed je je animatie-aanbod en je lokale partnerschappen.

Rolverdeling

Doelpubliek van een livestream is een minder mobiel publiek en zorgpubliek in lokale (woon)zorgcentra, zorgcentra voor volwassenen of kinderen met een beperking of ziekenhuizen. De voorstelling vindt live plaats in het lanceercentrum. Tot begin maart wordt het livestreaming-aanbod voor seizoen 24-25 samengesteld: lanceercentra gezocht!

Vanaf midden april kan je intekenen als satellietcentrum om een voorstelling mee te livestreamen uit het aanbod naar zorgvoorzieningen uit de buurt. Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief Livestreaming. Alle deelnemende cultuurpartners ondersteunen de ontvangende zorgvoorziening(en) technisch, communicatief en op het vlak van beleving en sfeercreatie. Dat gebeurt steeds in onderling overleg. 

Het lanceercentrum 

 • is het cultuurhuis waar de voorstelling live plaatsvindt.
 • is verantwoordelijk voor het overleg, het contract en de uitkoopsom van de artiest. Cultuurconnect ondersteunt het lanceercentrum hierbij vanuit de expertise met vorige livestreams. 
 • draagt de uitkoopsom van de voorstelling.
 • zorgt voor een technische medewerker als aanspreekpunt voor de streamingpartner. Deze medewerker ondersteunt tijdens de teststream en de livestream en checkt vooraf de technische vereisten.
 • is tegelijk ook satellietcentrum: ook zorgvoorzieningen in de eigen gemeente kunnen genieten van de livestream.
 • betaalt een vaste bijdrage van €495 (incl. btw) voor de technische uitvoering van de livestream en de begeleiding door Cultuurconnect. Voor deze vaste prijs bedient het cultuurhuis 1 of meer woonzorgcentra, ziekenhuizen en/of zorgcentra in de gemeente of stad.
 • heeft toegang tot het leerplatform met tips en tricks.
 • dient een voorstelling in vóór 2 maart 2024.
 • Vanaf 17 deelnemende partners gaat de livestream door.
   

Een satellietcentrum

 • is de cultuurpartner (CC, GC, cultuur- of vrijetijdsdienst) die ervoor zorgt dat woonzorgcentra, zorgcentra voor mensen met een beperking of ziekenhuizen van de eigen gemeente kunnen meegenieten van de livestream.
 • ondersteunt de zorgcentra technisch, communicatief en op het vlak van beleving en sfeercreatie waar nodig. Dit gebeurt in onderling overleg met de betrokken zorgcentra. 
 • heeft toegang tot het leerplatform met tips en tricks
 • betaalt een vaste bijdrage van 495 euro (incl BTW) voor de technische uitvoering van de livestream en de begeleiding door Cultuurconnect. Voor deze vaste prijs bedient de cultuurpartner meerdere woonzorgcentra, ziekenhuizen en/of zorgvoorzieningen op zijn grondgebied. Onder bepaalde voorwaarden is een korting mogelijk (zie: tarieven en voordeelformules).
 • tekent in op het livestreamaanbod voor seizoen 24-25 vanaf midden april.
 • Van zodra 17 cultuurpartners (gemeenten) deelnemen kan de livestream doorgaan.

Cultuurconnect

 • coördineert het project van begin tot eind. 
 • roept lanceercentra op en selecteert voorstellingen om te livestreamen op basis van regionale spreiding, spreiding in de tijd en gepast voor de doelgroep.
 • roept satellietcentra op om deel te nemen. 
 • ondersteunt de lanceer- en satellietcentra met checklists, tips en tricks via het online leerplatform, met promotiemateriaal en met een persbericht voor de lokale pers.
 • is het centrale aanspreekpunt voor de cultuur- en gemeenschapscentra en cultuur- en vrijetijdsdiensten.
 • contracteert een streamingpartner met de nodige technische expertise voor de uitvoer van de livestream in kwaliteitsvolle multicam-captatie en met live regie.
 • zorgt voor communicatie via whatsapp tijdens de livestream, tussen alle satellietcentra en de streamingpartner. Zo blijven alle locaties op de hoogte van last minute-afspraken of eventuele technische storingen en kunnen ze feedback geven over de ontvangst van de livestream.
   

De artiest

 • gaat een contract over de uitkoopsom aan met het lanceercentrum.
 • gaat akkoord dat de voorstelling gelivestreamd wordt naar woonzorgcentra, zorgcentra voor volwassenen of kinderen met een beperking, asielcentra, psychiatrische zorgvoorzieningen en ziekenhuizen in minimaal 17 gemeenten verspreid over Vlaanderen en Brussel, en dat de opname nog 2 dagen beschikbaar blijft voor uitgesteld kijken.
 • ontvangt een kopie van opname na de livestream en mag hier vrij over beschikken.
 • ontvangt optioneel een financiële vergoeding voor de livestream, enkel wanneer het financieel break even-model van de livestreamdienst dit toelaat (vanaf 18 intekeningen). De specifieke voorwaarden worden onderling vastgelegd in een contract-addendum.
 • speelt voor een live publiek in de zaal van het cultuurcentrum én via livestream voor het zorgpubliek in de zorgvoorziening.
 • bespreekt in een overleg met het lanceercentrum en Cultuurconnect de mogelijkheden tot interactie met het publiek van de zorgcentra.
   

De selectiewerkgroep

 • bestaat uit experten die onafhankelijk zetelen om de voorstellingen uit het aanbod te selecteren.
 • beslist mee over het livestreamaanbod van Cultuurconnect voor het nieuwe seizoen en beoordeelt de ingediende voorstellen van kandidaat-lanceercentra, rekening houdend met volgende criteria: inhoudelijke keuze van de voorstelling, geschikt voor de doelgroep, spreiding van data over het seizoen, geografische spreiding van de lanceercentra, startuur van de voorstelling (aangepast aan de context van de zorgvoorziening) en tijdsduur van de voorstelling (tussen 1u en maximaal 2u).

Vanaf 17 deelnemende partners gaat de livestream door. 

Heb je vragen of graag meer informatie?

Servicedesk
cultuurconnect.zendesk.com