Projecten

Schept een digitale samenleving kansen of problemen waarmee je als bibliotheek, cultuur- of gemeenschapscentrum aan de slag wil gaan? Samen met cultuurhuizen en bibliotheken experimenteren we en zoeken we een antwoord op een lokale digitale behoefte, aan de hand van innovatiemethodieken.

 • Opleiding geven
  Bibliotheken

  Optimaliseren Opleiding en Ondersteuning (OOO)

  In het kader van de projecten van de innovatieagenda wil Cultuurconnect tegelijk inzetten op het optimaliseren van de opleiding en ondersteuning voor bibliotheken.
 • Podiumhuizen
  Beleven & inspireren

  Voor De Show voor kleuters

  Samen met de Productgroep Voor De Show willen we de tool nog verder innoveren en verbeteren, en ook speelbaar maken voor het kleuteronderwijs. Want cultuureducatie kan je zeker al bij onze jongste cultuurvriendjes starten!
 • Podiumhuizen
  Beleven & inspireren

  For Real: festival

  Op 29 en 30 november kan je op het For Real festival in De Grote Post (Oostende) kennismaken met de digitale podiumkunsten. Dompel je onder in VR, AI en Robotica aan de hand van workshops, demo's en gesprekken.
 • Bibliotheken
  Podiumhuizen
  Beleven & inspireren

  Talkpoeder

  Hoe kan een online lezing iets extra bieden dat een fysieke lezing in een zaal veel minder of niet kan? Via dit project nemen we de mogelijkheden rond online lezingen en talks onder de loep.
 • Bak met boeken
  Bibliotheken
  Digitale basisinfrastructuur

  Het bibliotheeksysteem en het ondersteunen van leesgroepen

  Cultuurconnect gaat op zoek naar manieren en processen om de ondersteuning van leesgroepen te versterken.
 • Computer met bibliotheeksysteem
  Bibliotheken
  Digitale basisinfrastructuur

  Online inschrijven via rijksregisternummer

  Momenteel krijgt wie online inschrijft een internetblokkade. Het inschrijfproces kan nog niet volledig online afgehandeld worden. Door via het rijksregisternummer automatisch een geverifieerd adres van de nieuwe lener op te halen, kunnen we dit wel realiseren.
 • Copyright: © Luisterpuntbibliotheek
  Bibliotheken
  Digitale collecties

  Aanbod Daisy-online van Luisterpunt

  Cultuurconnect wil samen met Luisterpunt onderzoeken of we Daisy-online kunnen aanbieden als een digitale collectie van de openbare bibliotheek. Daisy-online blijft wel enkel toegankelijk voor mensen met een leesbeperking.
 • Vrouw die krant leest in de bib
  Bibliotheken

  Aanbod voor e-inclusie

  Cultuurconnect ondersteunt en professionaliseert de lokale e-inclusie-initiatieven van de bibliotheken. Het doel? De digitale drempels van de burgers wegnemen.
 • Leerlingen op een tablet in de bib aan het zoeken
  Bibliotheken

  Verschillende ontdekomgevingen creëren

  Sociaal, creatief en visueel zoeken? Nieuwe content uit de collectie ontdekken? Dat is het doel van dit project. We willen verschillende ontdekomgevingen creëren die het mogelijk maken om ‘ontdekkend’ op zoek te gaan.
 • Leerlingen op bibbezoek
  Bibliotheken

  Aanbod voor onderwijs

  Met dit project voeren we diepgaand onderzoek naar de behoeften in het onderwijs. Samen met de onderwijspartners, andere bovenbouwspelers en de bibliotheken zelf gaan we aan de slag om een specifiek aanbod te creëren.
 • Kinderen die lezen in de bib
  Bibliotheken

  Bijdragen aan een rijk leesklimaat

  Het leesniveau in Vlaanderen daalt. Dat blijkt uit het laatste rapport van het PIRLS onderzoek dat in 2023 verscheen. Als bibliotheeksector kunnen we het tij helpen keren.
 • Foto van een boek en e-boek in de bib
  Bibliotheken
  Digitale collecties

  Naar een gedragen ecosysteem voor e-boeken

  We werken aan een convenant waarin we afspraken willen maken tussen de diverse spelers in het ecosysteem van het digitale Vlaamse boek. Deze convenant vormt de basis voor een meer intensieve samenwerking tussen de openbare bibliotheken, auteurs en uitgevers.
 • Een afbeelding gemaakt door AI: een robot die typt.
  Bibliotheken
  Digitale basisinfrastructuur

  Metadata via Artificiële Intelligentie

  Hoe kunnen we het beschrijven van publicaties in Open Vlacc vereenvoudigen, efficiënter en ook ‘consistenter’ maken met behulp van slimme technieken?
 • Bibgebruiker die iets opzoekt in de catalogus
  Bibliotheken
  Digitale basisinfrastructuur

  Zoektechnologie vernieuwen

  Het doel van dit project is het vervangen en verbeteren van de AquaBrowser: de zoekmotor achter de catalogus die op alle Bibliotheekwebsites raadpleegbaar is.
 • Foto van boekenrekken in de bib
  Bibliotheken
  Digitale basisinfrastructuur

  Vernieuwing invoermodel en - systeem centrale catalografie

  Open Vlacc, de bouwsteen voor onze centrale catalografie is aan vernieuwing toe.
 • Foto van computerscherm met bibcatalogus
  Bibliotheken
  Digitale basisinfrastructuur

  De Bib vinden via Google

  Hoger scoren in zoekmachine-opdrachten met bibliotheekcatalogus-pagina's en specifieke landingspagina's.
 • Persoon die iets zoekt in de bibcatalogus
  Bibliotheken
  Digitale basisinfrastructuur

  De online omgeving verbeteren

  Uit een combinatie van de feedback van bibliotheken en gebruikers die we via de helpdesk en de productgroep verzamelden en uit recent gebruikersonderzoek blijkt dat er ruimte is voor verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de cataloguspagina's, vooral op mobiele apparaten.
 • Geautomatiseerde marketing - man op tablet in de bib
  Bibliotheken

  Geautomatiseerde marketing

  Dit project onderzoekt de komende 2 jaar hoe geautomatiseerde en gepersonaliseerde e-mailmarketing in te zetten voor alle bibliotheken.
 • Bibliotheken
  Digitale collecties

  Cinébib Filmstreaming

  Piloottraject waarmee bibliotheekleden van thuis uit films kunnen streamen via het Mijn Bibliotheek-profiel.
 • Podiumhuizen

  Digital on stage

  Dit onderzoeksproject gaat na hoe podiumhuizen meer voorstellingen kunnen aanbieden waarbij podiumkunstenaars gebruik maken van VR, AR, AI en robotica.
 • Vrouw doet yoga met een tablet voor haar matje.
  Bibliotheken
  Digitale collecties

  Online leren via de bib

  Onderzoek naar de mogelijkheid van een online aanbod bij de bib met laagdrempelige en toegankelijke cursussen.
 • Podiumhuizen

  Video van de dag

  Welke kansen biedt een digitale programmatie in postcoronatijden? Kan een dagelijkse culturele video evolueren naar een centrale videodatabank die cultuurhuizen helpt bij publiekswerving en -binding, lokale verankering en prospectie?

Afgelopen projecten

Oplossingen die hun succes bewezen, vind je terug bij onze diensten. Bekijk hieronder de afgelopen experimenten die niet opgeschaald werden tot diensten.

 • Podiumhuizen

  Art@Home

  Het experiment Art@Home wil podiumhuizen en bibliotheken kansen geven om digitaal (artistiek) aanbod te brengen naar hun online publiek.
 • Livestreaming in cultuurhuizen

  Kan livestreaming post-corona een meerwaarde bieden voor cultuurhuizen om hun publiek te bereiken en uit te breiden? Wat is de meerwaarde voor artiesten en gezelschappen? Wat zijn de voor- en nadelen? 
 • Artiesten en ondernemers

  Samen met CC De Grote Post bekijken we via welke digitale weg artiesten en ondernemers elkaar kunnen vinden en welke rol cultuur- en gemeenschapscentra hierin kunnen spelen. 
 • Leesplezier bij 12- tot 15-jarigen bevorderen

  Hoe kan je de moeilijk bereikbare doelgroep jongeren (opnieuw) graag boeken doen lezen? Welke rol speelt de bib hierbij en kan digitale innovatie ondersteuning bieden?
 • Jongeren bereiken en een meerwaarde bieden

  Hoe kan je op een alternatieve, digitale manier meerwaarde bieden aan jongeren die niet geïnteresseerd zijn in het "klassieke" aanbod van een cultuur- of gemeenschapscentrum?
 • Een divers publiek bereiken

  Welke digitale kansen zijn er in (project)werking, programmering en communicatie om een diverser publiek te bereiken en te betrekken?
 • Play: theatergame in jouw cultuurhuis

  Leerlingen secundair onderwijs ontdekken hoe een theatervoorstelling tot stand komt.
 • Scholenplatform cultuureducatie

  Scholen uit de regio Turnhout gericht aanspreken over het aanbod van 15 Turnhoutse cultuurpartners.
 • Regiobib goes digital

  Evolueren tot één digitale regiobib met aandacht voor lokale accenten.
 • Mijn Bibliotheek app

  Waarom er geen app komt van Mijn Bibliotheek.
 • E-boeken in de klas

  Digitaal lezen met jongeren in de klas.
 • Digitale muziekbeleving

  Zit er ook zonder cd-collectie muziek in de bib en hoe dan wel?
 • Culturele babysit

  In één moeite een ticket reserveren en de babysit vastleggen.
 • UiTgezocht, datagestuurde marketing

  Mensen cultuur aanbieden op maat, op basis van culturele interesses en motivaties.
 • Leestijd

  een platform met verhalen voor en door reizigers op tram 2 in Antwerpen.

Innovatieagenda

Wat staat er zoal op de innovatieagenda voor podiumhuizen? Samen met de open stuurgroep podiumhuizen denken we na over uitdagingen die een plekje krijgen op onze innovatieagenda voor de komende twee jaren.

Voor de bibliotheken komen de projecten voort uit de innovatieagenda opgesteld door de stuurgroep Digitale Bibliotheek. Ontdek wat we de komende twee jaren van plan zijn