Cinébib Filmstreaming

Bibliotheken
Digitale collecties

26 bibliotheken lanceerden op 6 oktober 2022 een dienstverlening rond filmstreaming via de bib. Bibliotheekleden kunnen zo van thuis uit films streamen met hun Mijn Bibliotheek-profiel via de platformen Sooner, Avila en/of Dalton. Dit pilootproject loopt af op 30 september 2024. De werkgroep scoort Cinébib in de evaluatie positief. Cultuurconnect onderzoekt of opschaling naar een volwaardige dienst haalbaar is.

Terug naar de innovatieagenda.

Filmstreaming in jouw bib?

Zou jouw bibliotheek intekenen op Cinébib indien de bevraging voldoende deelnemende bibliotheken oplevert? En wat is het maximale bedrag dat jouw bibliotheek aankan om in te stappen in Cinébib?  Bereken de prijs van de verschillende opties voor jouw bibliotheek met de Berekeningsmodule Cinébib die je hieronder terugvindt.

Bereken de kostprijs voor jouw bibliotheek

De 3 platformen van Cinébib

Het aanbod varieert van platform tot platform, gaande van (arthouse) langspeelfilms, documentaires, kortfilms, jeugd en/of series. De filmstreamingdienst is een verrijking en verruiming van de fysieke dvd-collectie van de bib.

 Asset

Sooner

Sooner biedt (arthouse) langspeelfilms, docu’s en jeugdfilms. Sooner heeft het grootste, breedste en meest toegankelijke aanbod van de 3, met 1.400 films. Het Mijn Bibliotheek-profiel geeft toegang tot het standaard aanbod, op het platform aangeduid als 'essential' abonnement.

Meer over Sooner

Avila

Avila brengt een gecureerd aanbod van 10 thematisch afgebakend films, dat elke 3 maanden vernieuwt. Het is een mooi aanbod van Belgische auteurscinema, historisch, artistiek en inhoudelijk gekaderd. Je ontdekt er verborgen parels. Het Mijn Bibliotheek-profiel geeft toegang tot het volledige aanbod.

Meer over Avila

Dalton

Dalton focust met de slagzin ‘Breng een filmfestival in huis’ op wereldcinema, kortfilms en documentaires, maar heeft ook een beperkt aanbod jeugd- en langspeelfilms. Het Mijn Bibliotheek-profiel geeft toegang tot het basisaanbod van 300 films op het Dalton-platform.

Meer over Dalton

Promotie & handleidingen Cinébib

De lanceringscampagne van Cinébib wordt centraal gecoördineerd vanuit Cultuurconnect. Visuals, voorbeeldteksten, planning en alles om te leren werken met deze dienst vind je op het leerplatform van Cultuurconnect.

De evaluatie

Het evaluatierapport leert ons alvast aan welke minimale vereisten een filmstreamingdienst voor bibs moet voldoen:

 • een ruim aanbod (500+ titels) met een variatie tussen bekendere en minder bekende titels waarbij er zeker ruimte gemaakt moet worden voor ‘vergeten parels’;
 • de mogelijkheid om meerdere platformen aan te bieden onder één dienst mits heldere landingspagina, integratie van het aanbod in de catalogus en vlotte toegang via het Mijn Bibliotheek-profiel.

Met de gebruikersbevraging in maart 2023 (870 respondenten) kunnen we ook het perspectief van de lener betrekken. We vertrekken voor de evaluatie van onderstaande vragen. We vatten de antwoorden kort samen:

In welke mate er interesse is in een filmstreamingaanbod via de bib?

 • De eindgebruikers zijn tevreden en willen ook in de toekomst streamen via Cinébib.
 • De werkgroep vindt het huidig gebruik iets lager dan verwacht, maar ziet groeipotentieel.
 • De bibliotheken in de pilootgroep willen Cinébib in hun aanbod houden én pleiten voor opschaling tot een volwaardige digitale collectie.

Waaruit dient dat aanbod te bestaan?

 • Voldoende en divers aanbod is essentieel. Minstens een collectie van 500+ titels. 
 • De titels in de streamingbibliotheek zijn een aanvulling (geen verdubbeling) van het aanbod in de fysieke dvd-collectie.
 • De collectie is een mix van arthouse films, wereldcinema, jeugd- en jongerenfilms, en documentaires.
 • Er is een voorkeur voor een ruim en stabiel basisaanbod, waarbij geregeld titels toegevoegd of vervangen worden.

Op welke manier bieden we dit aanbod best aan?

 • Cinébib is net zoals het e-boekenplatform één uniforme collectie voor alle bibliotheken. Dus geen vrije keuze uit verschillende platformen zoals in het pilootproject. 
 • De titels mogen van verschillende platformen komen, maar ze zijn wel maximaal geïntegreerd en raadpleegbaar via de bibliotheekcatalogus.
 • De leners krijgen vlot toegang tot de dienst via Mijn Bibliotheek.

Wat het effect is van promotiecampagnes en bijkomende evenementen?

 • De diversiteit binnen de sector (schaalgrootte, samenstelling bevolking, lenerspubliek) maakt het niet evident om sjablonen voor gerichte lokale communicatie aan te bieden.
 • Bovenlokale communicatie over de dienst zelf heeft wel impact (vb. lancering met brede persaandacht).

Kan er een duurzaam businessmodel gevonden worden, zowel richting de bibliotheken (B2B) als vanuit de bibliotheken zelf naar hun eindgebruikers (B2C)?

 • De leveranciers konden het gebruik zelf niet goed inschatten en legden de de prijs per inwoner binnen de piloot te hoog. Daar zit nog onderhandelingsmarge.
 • Het streamen van content is een complex gegeven met veel belanghebbenden. Er zijn kosten voor de rechthebbenden (films), het stromen van data en het in de lucht houden van de servers, de ontwikkeling en onderhoud van apps en webplatformen, en de leverancier. 

En wat nu?

De werkgroep adviseert Cultuurconnect dus om op te schalen tot een 

 • uniforme filmstreamingcollectie;
 • met voldoende kwantitatief en kwalitatief aanbod; 
 • met aandacht voor diverse doelgroepen;
 • technisch performant;
 • met sterke focus op gebruiksgemak (login, navigatie, vindbaar in de catalogus);
 • tegen een betaalbare prijs.

Vooral dat laatste is een uitdaging, rekening houdende met de basiskosten die verbonden zijn aan een online streamingdienst. In het pilootproject testen we daarom drie platformen die elk een specifiek aanbod hebben. Hieronder staan ze geklasseerd op basis van kostprijs. Sooner is hierbij de duurste aanbieder. 

Cijfers Cinébib

Uit de data en de gebruikersbevraging blijkt dat de bibleden 

 • die via Avila en Dalton streamden het aantal titels te laag vonden.
 • die via Sooner streamden graag meer recente en populaire titels in het aanbod hadden. 
 • sinds de start van het project 1000 titels uit de Soonercatalogus streamden.

Dit bevestigt de bevindingen uit een eerste project rond filmstreaming in 2020. Daar merkten we dat de basiscollectie groot genoeg moet zijn. 500 titels is een absoluut minimum. Een grote basiscollectie gekoppeld aan een groot technisch eisenpakket komt wel met een kostenplaatje.

Om de sprong naar een kwalitatieve en duurzame filmstreamingdienst te maken moeten we eerst weten 

 • hoeveel bibliotheken een dergelijke dienst willen aanbieden.
 • welke de betalingsbereidheid is voor deze dienst.

Dit doen we via een intentiecheck in april 2024. Een cruciale stap in het proces. Niet enkel moeten er voldoende bibliotheken willen intekenen, ze moeten ook bereid zijn om een realistisch bedrag voor de dienst te betalen. Blijken te weinig bibliotheken geïnteresseerd, dan heeft het weinig zin om tot aanbesteding en opschaling over te gaan. Is de betalingsbereidheid te laag, dan bestaat het risico dat we geen kandidaten vinden die kunnen voldoen aan de vereisten tegen de verwachte prijszetting. 

In mei 2024 leggen we de resultaten uit de intentiecheck voor aan de werkgroep. Samen bekijken we of we de drempel om op te schalen naar een volwaardige digitale collectie halen. Is dat het geval dan starten we het proces voor definitieve aanbesteding op en mikken we op lancering eind 2024. 

Heb je vragen of graag meer informatie?

Cultuurconnect_Davy Van Den Heede
Davy Van Den Heede
Product Owner Digitale Collecties