Digitaal Podium

Podiumhuizen
Basisinfrastructuur

Piloot: een digitale basisinfrastructuur op maat van een groep kunst- en cultuurhuizen

Sinds vorig jaar werken we samen met 3 pilootgroepen in stad Gent, regio Zuidwest en regio Zender aan de aanbesteding en implementatie van een digitale basisinfrastructuur op maat. Ticketing vormt het vertrekpunt bij de ontwikkeling, 4 uitbreidingen zijn mogelijk.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

Pilootgroepen stad Gent, regio Zuidwest en Zender: maak kennis

De pilootgroep Gent met bijvoorbeeld Handelsbeurs, Compagnie Cecilia, KOPERGIETERY, NTGent, Tickets Gent, Uitbureau Gent vzw, CAMPO vzw, Gent Festival van Vlaanderen, Miramiro

De pilootgroep Zuidwest met bijvoorbeeld Cultuurcentrum Kortrijk, CC Wevelgem, Zuidwest, Bolwerk, CC De Steiger Menen, GC d'Iefte Deerlijk, NEXT Arts Festival, Theater Antigone

De pilootgroep regio Zender (Pajottenland-Zennevallei) met bijvoorbeeld  CC 't Vondel, VZW De Rand, Westrand, CC Coloma, CC de Meent

De pilootgroepen lopen een parallel traject van aanbesteding tot implementatie. Benieuwd naar de motivatie van de deelnemende kunst- en cultuurhuizen? Wie zijn ze, wat bindt hen en wat zoeken ze? Maak hieronder kennis met de pilootgroepen:

Piloot Digitaal Podium: op zoek naar een systeem op maat

Samen met de pilootgroepen zoeken we een kwaliteitsvol ticketingsysteem op maat van de deelnemende huizen, met een focus op podiumactiviteiten. Uit het onderzoekstraject Digitaal Podium blijkt dat ticketing het aangewezen vertrekpunt is voor de uitbouw van een digitale basisinfrastructuur.

Afhankelijk van de noden van elke pilootgroep, zetten we in op minstens 1 van de 4 uitbreidingen.

 1. Webshop+: een goede, gebruiksvriendelijke etalage van je aanbod
 2. Samenwerking: specifieke functionaliteiten ter ondersteuning bij het opzetten van samenwerkingsinitiatieven. Dit kan zich uiten in een makkelijke wederverkoop, een gezamenlijk abonnement, benchmarking etc. 
 3. Verbreding van functionaliteiten: specifieke functionaliteiten die de bredere werking van kunst- en cultuurhuizen ondersteunen door koppelingen met andere systemen of aanpassingen aan het ticketingsysteem
 4. CRM light: optimaal contact met je klanten op basis van de beschikbare data uit het ticketingsysteem en de webshop

Een pilootgroep kan daarnaast toegang tot het systeem verlenen aan partners, bijvoorbeeld uit de receptieve werking. Ervan uitgaande dat alle partners momenteel een marktconforme prijs betalen, streeft Cultuurconnect tijdens de piloot naar eenzelfde of lagere prijs dan voor het huidige systeem.``

Naar de nieuwspagina van Digitaal Podium

Conceptnota Digitaal Podium

De conceptnota is het resultaat van een uitgebreid onderzoek en kwam tot stand met de input van 173 kunst- en cultuurhuizen uit de doelgroep. Deze doelgroep wordt opgedeeld in 3 types gesubsidieerde podiuminstellingen:

1. Cultuurcentra

 • beheerd door de gemeente
 • streekgericht werkingsgebied
 • cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming, cultuurspreiding, culturele diversiteit 
 • breed, eigen aanbod.

2. Gemeenschapscentra

 • beheerd door de gemeente
 • cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming, cultuurspreiding, culturele diversiteit
 • eerder beperkt eigen aanbod

3. Kunstenorganisaties

 • volgt ontwikkelingen in de nationale en/of internationale kunstproductie door middel van creatie, presentatie, reflectie en/of publiekswerking

In totaal bestaat de doelgroep van Digitaal Podium uit 248 organisaties, samengesteld uit 68 cultuurcentra, 111 gemeenschapscentra en 69 kunstenorganisaties. In de conceptnota lees je meer over de aanpak, doelgroep en prioritaire doelstellingen.

Bestek

Het bestek digitaal podium kwam in 2 parallelle trajecten tot stand met de pilootgroepen. Je kan de belangrijkste hoofdstukken hier raadplegen en inzetten voor eigen gebruik: 

Timing

In april 2021 startten 2 parallelle piloottrajecten met de opmaak van een plan van aanpak en een timing. Tot en met september werkten we aan een bestek voor elke pilootgroep. Na een intensief traject en een Europese aanbestedingsprocedure, gunde Cultuurconnect in samenspraak met de piloten op 25 april 2022 de opdracht aan Tixly (voorheen Tix Benelux). Na de ondertekening van het contract start Cultuurconnect met de doorontwikkelingen op maat van de clusters en kijkt ernaar uit om de eerste huizen te lanceren in het voorjaar van 2023. De implementatie kan gefaseerd verlopen, dat wordt in onderling overleg bepaald.

Heb je vragen of graag meer informatie?

Servicedesk
cultuurconnect.zendesk.com