Naar een gedragen ecosysteem voor e-boeken

Bibliotheken
Digitale collecties

Het e-boekenplatform van de Vlaamse openbare bibliotheken bestaat drie jaar! Sinds de opstart in 2021 groeide de e-boekendienst uit tot een vaste dienstverlening in 228 bibliotheken, waardoor nu ruim 5,5 inwoners de mogelijkheid hebben om e-boeken uit te lenen via hun openbare bibliotheek. Het aanbod groeide van een kleine 10.000 tot ruim 15.000 titels en sinds 2022 experimenteren we ook met een klein aanbod (vnl. Engelstalige) audioboeken.

Terug naar de innovatieagenda.

Foto van een boek en e-boek in de bib

Nauwere samenwerking tussen bibliotheken, auteurs en uitgevers

In samenwerking met de collectievormers proberen we een kwalitatief e-boekenaanbod uit te bouwen. In tegenstelling tot fysieke boeken, kunnen e-boeken niet zomaar aangekocht worden. Toestemming van de auteurs en uitgevers is hiervoor vereist.
In het Vlaamse ecosysteem van digitale boeken heerst er echter onzekerheid en onduidelijkheid, wat het aanbod van Nederlandstalige e-boeken beïnvloedt.

Samen met de Vlaamse auteursvereniging gingen we in gesprek met alle betrokken partijen om een convenant op te stellen. Dit convenant beoogt afspraken tussen de verschillende spelers in het Vlaamse ecosysteem van digitale boeken en kan de basis vormen voor een nauwere samenwerking tussen openbare bibliotheken, auteurs en uitgevers.

Drie projecten

Om het Vlaamse aanbod te versterken, zetten we in op een aantal concrete projecten binnen het e-boekenplatform:

  1. Het aanbieden van de Vlaamse canon als e-boek.
  2. Het verbeteren van de beschikbaarheid van de titels van de Leesjury.
  3. Verhogen van het aanbod makkelijk lezen titels door een rechtstreekse samenwerking met Wablieft op te zetten.