Innovatieagenda podiumhuizen

Samen met de open stuurgroep podiumhuizen denken we na over grote strategische uitdagingen voor cultuurcentra & podiumhuizen. Concreet willen we een innovatieagenda opstellen voor de komende twee jaren. Om onze innovatieagenda vorm te geven, kon jij mee beslissen over de toekomstige diensten van Cultuurconnect.

Maar liefst 129 cultuurprofessionals stemden via een online poll voor de digitale uitdagingen waarmee Cultuurconnect de komende twee jaar aan de slag gaat om podiumhuizen te ondersteunen. Vervolgens gingen we tijdens werkbezoeken in gesprek met 12 cultuurhuizen verspreid over Vlaanderen. We selecteerden drie innovatieprojecten voor de komende twee jaar.

1. Datagedreven marketing

Communicatiemedewerkers blijken niet altijd een duidelijke strategie te hebben voor marketingacties en meten de impact hiervan op ticketverkoop niet altijd goed. Er wordt vaak op buikgevoel gecommuniceerd zonder zich te baseren op duidelijke data en dus zonder duidelijke aanwijzingen over hoe de digitale marketing kan worden verbeterd. 

Met dit project willen we communicatiemedewerkers helpen om hun digitale marketing te verbeteren door de resultaten hiervan beter te meten, de resultaten makkelijk, snel en duidelijk weer te geven en op basis van die data hun strategie te verbeteren. 

Meer over dit project

3. Efficiëntere schoolprogrammering

Heel wat cultuurcentra hebben jaarlijks een programmering voor scholen (voorstellingen, expo’s, films, rondleidingen …). Met dit project willen we het volledige boekings- en inschrijfproces en de follow-upcommunicatie van de schoolprogrammering efficiënter aanpakken.

We starten met de gemeenschappelijke, noodzakelijke en wenselijke doelstellingen in kaart te brengen. Vervolgens bekijken we reeds bestaande oplossingen en initiatieven en toetsen we die af aan de geformuleerde doelstellingen.

Voor meer info of vragen: contacteer Steven.

Lopende innovatieprojecten

Naast deze 3 innovatieprojecten, werkt Cultuurconnnect verder aan de lopende innovatieprojecten voor podiumhuizen ter ondersteuning van de innovatieagenda:

 • Video van de dag
  Welke kansen biedt een digitale programmatie in postcoronatijden? Cultuurconnect onderzoekt of een dagelijkse culturele video kan evolueren naar een centrale videodatabank die cultuurhuizen helpt bij publiekswerving en -binding, lokale verankering en prospectie.
 • Digital on stage
  Het onderzoeksproject Digital on stage gaat na hoe podiumhuizen meer voorstellingen kunnen aanbieden waarbij de podiumkunstenaars gebruik maken van VR, AR, AI en robotica.
 • For Real: festival
  Op 29 en 30 november kan je tijdens het For Real festival in De Grote Post (Oostende) kennismaken met digitale podiumkunsten. Via workshops, demo’s, gesprekken en voorstellingen tonen we wat Virtual Reality, Artificiële Intelligentie en Robots kunnen toevoegen aan de beleving van het publiek. 
 • Talkpoeder
  Hoe kan een online lezing iets extra bieden dat een fysieke lezing in een zaal veel minder of niet kan? Via dit project nemen we de mogelijkheden rond online lezingen en talks onder de loep.
 • Voor De Show voor kleuters
  Samen met de Productgroep Voor De Show willen we de tool nog verder innoveren en verbeteren, en ook speelbaar maken voor het kleuteronderwijs. 

Projectideeën die het niet haalden

Enkele andere ideeën nemen we niet als startpunt om in 2024 al aan te pakken, maar komen wel zijdelings terug in de 3 geselecteerde projecten. Cultuurconnect deed een prioriteringsoefening op basis van criteria zoals innovatiewaarde, wenselijkheid, (financiële) leefbaarheid en (technische) haalbaarheid.

 • Digitale manieren om jongeren te bereiken: dit vergt een andere aanpak in programmering en publiekswerking, wat buiten onze scope ligt. Via betere digitale marketing (zie project 1) kan je wel inzetten op doelgroepen die je anders niet bereikt.
 • Nieuw talent ondersteunen: door prospectie te faciliteren binnen de productiedatabank zal jong talent ook zichtbaarder worden voor cultuurhuizen en meer kansen krijgen.
 • Prospectie naar nieuwe voorstellingen gemakkelijker maken: dit komt zijdelings ook aan bod binnen de productiedatabank.

Onderzoek dat eraan vooraf ging

Innovatiepoll

In het najaar van 2023 startten we een nieuw traject om van een algemene toekomstvisie voor podiumhuizen te gaan naar een concrete innovatieagenda voor 2024-2025. Cultuurconnect definieerde samen met de open stuurgroep podiumhuizen een 13-tal concrete uitdagingen en organiseerde een poll. 129 cultuurprofessionals uit cultuurcentra en podiumhuizen vulden de innovatiepoll in. Jullie stemden voluit op de thema’s rond communicatie en interne processen. De uitdaging ‘Digitale manieren om een nieuw publiek te bereiken’ kreeg de meeste stemmen: meer dan de helft van jullie (53,7%) gaf aan dat we hiermee aan de slag moeten! 

De 6 geselecteerde speerpunten zien eruit als volgt : 

 • Digitale manieren om een nieuw publiek te bereiken (53,7%)
 • Efficiënter communiceren met je huidig publiek (41,5%) 
 • Productiviteitstools (34%)
 • Nieuw talent ondersteunen (32,5%)
 • Een betere interne communicatie (26,8%)
 • Prospectie naar nieuwe voorstellingen gemakkelijker maken (17,9%)

Werkbezoeken

Vervolgens gingen we tijdens werkbezoeken in gesprek met 12 cultuurhuizen. We spraken in totaal met 30 programmatoren, communicatiemedewerkers en directieleden om bloot te leggen hoe jullie momenteel werken en voor welke concrete uitdagingen jullie staan op vlak van communicatie, interne processen en programmatie. We deden dit door te polsen naar welke werkprocessen jullie volgen, welke tools jullie gebruiken en welke pijnpunten jullie ervaren. In al deze gesprekken en vanuit de 6 speerpunten kwamen drie grote uitdagingen naar boven. In drie nieuwe innovatieprojecten zoeken we samen met jullie een oplossing voor deze drie problemen.