Innovatieagenda podiumhuizen

Samen met de open stuurgroep podiumhuizen denken we na over grote strategische uitdagingen voor cultuurcentra & podiumhuizen. Concreet willen we een innovatieagenda opstellen voor de komende twee jaren. Om onze innovatieagenda vorm te geven, kon jij mee beslissen over de toekomstige diensten van Cultuurconnect.

Maar liefst 129 cultuurprofessionals stemden via een online poll voor de digitale uitdagingen waarmee Cultuurconnect de komende twee jaar aan de slag gaat om podiumhuizen te ondersteunen. Bedankt voor jullie massale reactie! We delen de resultaten graag met jou.

Zes speerpunten

129 cultuurprofessionals uit cultuurcentra en podiumhuizen vulden de innovatiepoll in. Van de 129 respondenten, werken 124 personen in een cultuurhuis, podiumhuis of voor een cultuur- en/of vrijetijdsdienst. 5 respondenten werken als artiest of in een technisch ondersteunende organisatie. Jullie stemden voluit op de thema’s rond communicatie en interne processen. De uitdaging ‘Digitale manieren om een nieuw publiek te bereiken’ kreeg de meeste stemmen: meer dan de helft van jullie (53,7%) gaf aan dat we hiermee aan de slag moeten! 

De 6 geselecteerde uitdagingen zien eruit als volgt : 

 • Digitale manieren om een nieuw publiek te bereiken (53,7%)
 • Efficiënter communiceren met je huidig publiek (41,5%) 
 • Productiviteitstools (34%)
 • Nieuw talent ondersteunen (32,5%)
 • Een betere interne communicatie (26,8%)
 • Prospectie naar nieuwe voorstellingen gemakkelijker maken (17,9%)

Innovatief communiceren met je publiek

1. Digitale manieren om een nieuw publiek te bereiken

Hoe kan je innoveren in digitale manieren om je publiek nu en in de toekomst te bereiken? Via je eigen kanalen bereik je reeds je eigen achterban. Maar hoe kan je ook nieuwe groepen aanhalen via gerichte communicatie? Hoe kan je nog ongebruikte mogelijkheden (bijvoorbeeld advertenties) van bestaande kanalen inzetten om een nieuw publiek te bereiken?

2. Efficiënter communiceren met je huidig publiek

Hoe haal je het meeste uit je klantenkennis om efficiënter te communiceren naar je publiek? Overal een beetje communiceren kost veel tijd en energie. Voor een effectieve communicatiestrategie krijg je best een goed zicht te krijgen op je publieksbereik en de (communicatie)voorkeuren van je publiek. Hoe meet je je publieksbereik en het effect van je communicatieacties over verschillende kanalen heen? Kan een Customer Relationship Management (CRM) systeem en AI helpen om efficiënter te communiceren?

 

Innovatief programmeren

5. Nieuw talent ondersteunen

De ticketverkoop voor gevestigde waarden loopt vandaag veel beter dan de verkoop van nieuw talent. Kan je digitale middelen inzetten om het publiek en programmatoren te laten kennismaken met werk van nieuw talent en zo de drempel te verlagen?

6. Prospectie naar nieuwe voorstellingen gemakkelijker maken

Programmatoren hebben weinig tijd om nieuwe voorstellingen te prospecteren. Kunnen digitale tools prospectie gemakkelijker en informatie over nieuw voorstellingen toegankelijker maken? En biedt dit kansen om nieuw talent te ontdekken?

Lopende innovatieprojecten

Naast deze 6 nieuwe speerpunten, werkt Cultuurconnnect verder aan de lopende innovatieprojecten voor podiumhuizen ter ondersteuning van de innovatieagenda:

 • Video van de dag
  Welke kansen biedt een digitale programmatie in postcoronatijden? Cultuurconnect onderzoekt of een dagelijkse culturele video kan evolueren naar een centrale videodatabank die cultuurhuizen helpt bij publiekswerving en -binding, lokale verankering en prospectie.
 • Digital on stage
  Het onderzoeksproject Digital on stage gaat na hoe podiumhuizen meer voorstellingen kunnen aanbieden waarbij de podiumkunstenaars gebruik maken van VR, AR, AI en robotica.
 • For Real: festival
  Op 29 en 30 november kan je tijdens het For Real festival in De Grote Post (Oostende) kennismaken met digitale podiumkunsten. Via workshops, demo’s, gesprekken en voorstellingen tonen we wat Virtual Reality, Artificiële Intelligentie en Robots kunnen toevoegen aan de beleving van het publiek. 
 • Talkpoeder
  Hoe kan een online lezing iets extra bieden dat een fysieke lezing in een zaal veel minder of niet kan? Via dit project nemen we de mogelijkheden rond online lezingen en talks onder de loep.
 • Voor De Show
  Samen met de Productgroep Voor De Show willen we de tool nog verder innoveren en verbeteren, en ook speelbaar maken voor het kleuteronderwijs. 

Van toekomstvisie naar innovatieagenda

In het najaar van 2023 startten we een nieuw traject om van een algemene toekomstvisie voor podiumhuizen te gaan naar een concrete innovatieagenda voor 2024-2025. De uitdagingen zijn niet min: hoe kan je jouw publiek meer aan jouw huis binden in een snel veranderend cultuurlandschap? Hoe innoveer je in programmering en communicatie om nu al het publiek van de toekomst te bereiken? Hoe kan je tijd vrijmaken voor dit inhoudelijk werk door interne processen te optimaliseren? En dit alles dan nog eens op een duurzame manier? Cultuurconnect definieerde samen met de open stuurgroep podiumhuizen een 13-tal concrete uitdagingen. Via de online poll kon je stemmen op jouw top 3.