Voor De Show voor kleuters

Podiumhuizen
Beleven & inspireren

Met het digitale theaterspel Voor De Show voor de drie graden van het lager onderwijs maken leerkrachten hun leerlingen warm voor de schoolvoorstelling(en) in het cultuurcentrum. Sinds dit schooljaar is Voor De Show toegankelijk voor het buitengewoon onderwijs. Samen met de productgroep Voor De Show willen we de tool nog verder innoveren en verbeteren, en ook speelbaar maken voor het kleuteronderwijs. Want cultuureducatie kan je zeker al bij onze jongste cultuurvriendjes starten!

Het project

We willen Voor De Show toegankelijk voor en speelbaar maken in het kleuteronderwijs, bij voorkeur tegen de start van het nieuwe schooljaar 24-25 (vanaf 1 september 2024).

Het spelplatform vind je op www.voordeshow.be. Voor De Show wordt aangeboden door 61 podiumhuizen (43 Vlaamse en 18 Brusselse huizen) en meer dan 960 scholen in het lager en buitengewoon (lager en 1e graad secundair) onderwijs gaan met de tool aan de slag.

We startten dit innovatietraject met een bevraging bij de deelnemende cultuurhuizen. Uit de resultaten concluderen we dat een verbreding voor het kleuteronderwijs op dit moment de meeste mogelijkheden en grootste meerwaarde biedt. 52,2% van de cultuurhuizen koos voor een uitbreiding naar het kleuteronderwijs, met 26,1% kwam het secundair onderwijs op een tweede plaats en het jeugdfilm-aanbod kwam als derde keuze (8,7%) uit de bus. Daarnaast leren we dat een uitbreiding voor het kleuteronderwijs het relevantste is voor Voor De Show, het spelformat (360°-omgeving en gids Theo) is voor deze doelgroep het makkelijkste toepasbaar en aanpasbaar.

Welk uitdagingen gaan we aan?

  • Cultuureducatie start al op jonge leeftijd.
  • Het gebruik en de bekendheid van de webtool in het onderwijs uitbreiden.
  • Jonge kinderen voorbereiden op hun “eerste” bezoek aan het cultuurhuis.
  • Jonge kinderen voorbereiden op de schoolvoorstelling die ze binnenkort zullen zien.
  • Aantal speelsessies (per cultuurhuis) verhogen, gezien de relatief hoge financiële inspanning voor het cultuurhuis.

Samen op zoek naar oplossingen

Samen met een expertgroep (programmatoren, makers kleutervoorstellingen, experten in cultuureducatie en kleuterleerkrachten) gaan we op zoek naar oplossingen. Welke noden zien we bij kleuters en hun leerkrachten? Welke aanpassingen zijn nodig om het spel speelbaar te maken voor de allerkleinsten? Welke inhoud en spelmethodieken zien we voor kleuters? Welke grafische en technische functionaliteiten zijn er nodig? 

📣 Oproep werkgroep Voor De Show voor kleuters

We gaan hier dit schooljaar verder mee aan de slag! We checken welke spelonderdelen we in een kleuterjasje steken en wat we inhoudelijk zullen aanpassen, op maat van onze kleinste cultuurvriendjes. We komen dit voorjaar 1 of 2 keer samen met een groepje van schoolprogrammatoren en kleuterleerkrachten om de aanpassingen voor te stellen en uit te proberen.

Heb jij ook goesting of ken je een kleuterjuf die mee op de kar wil springen?

Graag een seintje aan Leen!

Plan van aanpak

Cocreatiesessie met expertengroep

We overlopen samen het huidige spel, geven een globaal overzicht van onze
analyse en verzamelen de feedback van de experts hierop. We brengen in kaart wat de specifieke must-haves en want-to-haves zijn voor kleuters. Na dit eerste deel weten we heel goed wat onze vereisten zijn.

In het tweede deel brainstormen we in twee stukken, over het generiek deel van het spel en over de spelopdrachten. We verzinnen minstens één, maar idealiter 2 of 3 spelopdrachten. Ten slotte bepalen we concreet de inhoud en flow van het uiteindelijke prototype, het doel ervan indachtig.

Prototype & testing

We werken het resultaat van de brainstorm uit, de content voor zowel het generieke deel als de spelopdracht(en). Hiernaast maken we ook een ruw prototype dat ons in staat zal stellen deze content zonder developmentwerk uit te testen in de klas. We verzamelen feedback van de leerkracht en eventuele stakeholders aanwezig.

Softwareontwikkeling en lancering

Na de test wordt de feedback verwerkt en kan de verdere development starten. We hopen dit klaar te hebben tijdens de zomer om de tool voor kleuters te lanceren bij de start van het nieuwe schooljaar.

Heb je vragen of graag meer informatie?

Cultuurconnect_Leen Dewinter
Leen De Winter
Productmanager digitale cultuurbeleving