Video van de dag

Podiumhuizen

Wat is een interessante digitale cultuurbeleving? Maak kennis met Video van de dag: met dagelijks een korte verrassende video ontdek je meer cultuur. We onderzoeken of Video van de dag kan helpen om podiumkunsten dichter bij de mensen te brengen, publiek toe te leiden naar de zaal en een nieuw publiek te bereiken. Bekijk hieronder de opeenvolgende stappen binnen dit project.

1. geboorte van het concept 'Video van de dag'

Wat kan een interessant digitaal cultuuraanbod betekenen post corona? Over deze vraag bogen we ons begin 2021 in verschillende brainstormsessies met medewerkers van Vlaamse en Brusselse cultuurcentra . Het resultaat hiervan was een selectie van vijf veelbelovende ideeën voor een virtueel podiumaanbod. Deze ideeën werden vervolgens via een vragenlijst aan 1.000 Vlamingen en Brusselaars voorgelegd. 

Bekijk de vijf concepten over een virtueel podiumaanbod

Daarnaast verspreidden we in samenwerking met Overleg Kunstenorganisaties en het Sociaal Fonds Podiumkunsten een vragenlijst over een digitaal cultuuraanbod van artiesten cultuurhuizen. Een 'Video van de dag' werd geselecteerd door cultuurgebruikers als populairste idee, lees hieronder waarom.

Bekijk de resultaten van de enquête

2. Conceptualisatie 'Video van de dag'

Samen met gebruikers, artiesten, gezelschappen, cultuurcentra en cultuurhuizen planden we verschillende workshops om dit idee verder vorm te geven en dieper in te gaan op een digitaal cultuuraanbod van de toekomst. Kunnen cultuurhuizen op deze manier de cultuurbeleving van hun huidig publiek versterken én een nieuw publiek bereiken? Kan de cultuurconsument zo op de hoogte blijven van het aanbod en nieuwe artiesten en voorstellingen in de buurt ontdekken? En wat kunnen jonge makers in dit verhaal betekenen?

3. Gebruikerstest 'Video van de dag'

Om het concept ‘Video van de dag’ tastbaar te maken bij cultuurliefhebbers, organiseerden we een kleinschalige gebruikerstest. 26 cultuurliefhebbers kregen een week lang elke dag een korte cultuurvideo via e-mail toegestuurd. Uit deze test leerden we dat een dagelijkse cultuurvideo mensen wel degelijk warm maakt voor cultuur. 25 van de 26 deelnemers gaven na afloop aan dat ze interesse hebben om dagelijks een cultuurvideo te ontvangen. Een ideale video duurt 2 tot 4 minuten en gaat over een lopende of toekomstige voorstelling.

4. Mockups ‘Video van de dag’

Parallel met de gebruikerstest creëerden we ook een reeks mockups rond het concept van een centrale videodatabank, een idee dat voortkwam uit de workshops om consumenten, cultuurhuizen en artiesten met elkaar te verbinden. In deze videodatabank staat de ‘Video van de dag’ centraal. We onderzochten of dit cultuurhuizen en artiesten kan helpen bij publiekswerving en -binding en bij prospectie. De mockups werden in een reeks interviews voorgelegd aan cultuurliefhebbers, artiesten, cultuurcentra en cultuurhuizen. Ook hierbij waren de reacties positief. 

5. Prototype & test 'Video van de dag'

Na voorgaande onderzoeksstappen, besloten we om een prototype van Video van de dag te bouwen. We ontwikkelden een website waarop van 1 tot en met 14 juli 2022 dagelijks één korte video verscheen. Op dit tijdelijk digitaal platform kregen mensen via een dagelijkse prikkelende video over theater, muziek of dans een voorsmaakje van een podiumvoorstelling die dit najaar te zien is in een cultuurhuis van Cultuurtuin WAAS. Bij elke video vond je meer info over de makers, de voorstelling zelf en de ticketverkoop. 

Met deze test onderzoeken we in welke mate korte cultuurvideo’s mensen warm kunnen maken voor het (lokale) cultuuraanbod. Cultuurcentrum Lokeren, Ontmoetingscentrum 't Waaigat, Gemeenschapscentrum De Route & Muziekclub 't Ey uit Cultuurtuin Interwaas engageerden zich om deel te nemen aan dit experiment. 

Lees meer over de lancering in Cultuurtuin WAAS

6. De Resultaten van de test

Tijdens en na de testperiode, kon het publiek via een online vragenlijst laten weten wat het vond van Video van de dag. Een selectie kijkers werd ook uitgenodigd voor een interview na de test. Kan extra videocontent rond specifieke voorstellingen podiumkunsten dichter bij de mensen brengen? Wat leerden we uit dit experiment? Onze eerste test leverde heel wat enthousiaste reacties op van het publiek. 

Bekijk hier de resultaten

7. Onderzoek verdienmodel Video van de dag

Onder leiding van Ken Veerman organiseerden we in het voorjaar van 2023 enkele workshops met cultuurhuizen en boekingskantoren. In de voorbereiding van de test werden we immers ook geconfronteerd met enkele moeilijkheden bij het verzamelen van geschikte video’s: niet voor elke voorstelling was reeds een (goede) video beschikbaar en video’s stonden verspreid op verschillende sociale media kanalen. Daarom namen we nog enkele onderzoeksvragen onder de loep:

  • Hoe past Video van de dag binnen de communicatiestrategie van podiumhuizen?
  • Hoe kunnen we videoproductie stimuleren?

Lees meer over dit traject 

8. Werkgroep videomarketing: Naar een duurzame videomarketingstrategie

We zoeken samen met podiumhuizen én met één of meerdere (video)marketingexperten hoe Cultuurconnect kan helpen om de creatie van video te stimuleren en ze gerichter in te zetten in de communicatiestrategieën van podiumhuizen. Daarom richten we een nieuwe werkgroep Videomarketing op! De werkgroep bekijkt welke experimenten we kunnen opzetten om daaruit te leren wat werkt en wat niet.

Heb je vragen of graag meer informatie?

Cultuurconnect_Paulien Coppens
Paulien Coppens
Innovatiemanager