De Bib vinden via Google

Bibliotheken
Digitale basisinfrastructuur

Hoe vindbaar zijn we via zoekmachines? Uit een Search Engine Optimization (SEO) audit eind 2022 blijkt erg goed als de zoekopdracht het woord 'bibliotheek' bevat. Voor zoekopdrachten naar bijvoorbeeld auteurs zonder het woord 'bib' of 'bibliotheek' erbij scoren commerciële webshops echter vaak beter. We willen met dit project in meer zoekresultaten verschijnen en ook de huidige zoekresultaten relevanter maken.  Zo bieden we het online publiek ‘de Bib’ waar relevant als extra optie aan. We doen dit niet enkel voor de collectie, maar ook voor de bredere werking van ‘de Bib’, zowel lokaal als voor het netwerk. We investeren in de sterkte van het bibliotheek.be domein, zodat lokale bibs hier van kunnen profiteren.

Terug naar de innovatieagenda.

Foto van computerscherm met bibcatalogus

Het uitgebreide bibliotheek.be-domein kan je zien als een ecosysteem met meer dan 300 lokale websites, een overkoepelende website bibliotheek.be en een inspiratiewebsite inhoud.bibliotheek.be. Om de vindbaarheid van de brede werking van de bibliotheken in Google te verhogen, is er nood aan een heldere content strategie gebaseerd op een gedragen missie/visie en een content audit. Het resultaat is een meer heldere informatiearchitectuur met richtlijnen voor een verbeterde menustructuur, sjablonen voor specifieke pagina’s, een SEO woordenboek en andere hulpmiddelen. Voortbouwend op de specifieke ondersteunende rol van bibliotheek.be in het ecosysteem wordt die website op punt gesteld.  

Als derde pijler bekijken we hoe we de autoriteit van het bibliotheek.be-domein verder kunnen verhogen. SEO is een gedeelde opdracht om het publiek beter te bereiken waarbij Cultuurconnect de technische basis legt en een kader aanreikt van waaruit je als bib kan vertrekken om zelf actie te ondernemen. Dit maken we in het najaar van 2024 concreet via opleiding en een afsprakenkader.

Stand van zaken

Technische aanpassingen zijn in uitvoering en het inhoudelijk traject start eind mei samen met een externe partner.

Het plan

  • Vanaf februari 2024: technische verbeteringen aan de basisinfrastructuur
  • Mei - november 2024: inhoudelijk traject
  • Oktober - december 2024: opleiding en afsprakenkader en volgende stappen afspreken

Heb je vragen of graag meer informatie?

Liesbeth Thiers
Innovatiemanager