Het bibliotheeksysteem en het ondersteunen van leesgroepen

Bibliotheken
Digitale basisinfrastructuur

Vanaf 2022 kon de bibliotheeksector kennis maken met een nieuwe werkwijze voor het Interbibliothecair Leenverkeer. Leners zelf kregen voor het eerst toegang tot het proces, de communicatie werd sterk verbeterd en op beleidsniveau kwam er een gedragen oplossing voor het solidair beheersen van de kosten verbonden aan IBL. Deze wijzigingen werden positief onthaald door de sector.

Terug naar de innovatieagenda.

Bak met boeken

Ondersteuning van leesgroepen versterken
De Stuurgroep heeft beslist het volgende project op te nemen in de innovatieagenda: in hoofdzaak zullen we zoeken naar manieren om de processen in Wise die de ondersteuning van leesgroepen schragen te versterken, specifiek om bibliotheken verder te ontzorgen bij het aanleveren van exemplaren. 

Daarnaast zullen we de bestaande mogelijkheden voor het ondersteunen van leesgroepen door bibliotheken in kaart brengen. Ook in de context van het nieuwe Dienstenmodel doen heel wat bibliotheken dat immers op een succesvolle manier, maar deze informatie vindt onvoldoende haar weg naar bibliotheken op zoek naar oplossingen.

Tegen 2025 zullen deze sporen leiden tot een verbeterde manier van werken voor bibliotheken die hun leesgroepen willen ondersteunen.

Heb je vragen of graag meer informatie?

Karel Scherpereel
Product Owner Bibliotheeksysteem