Digitale muziekbeleving

Welke rol kan de bibliotheek nog spelen op gebied van muziekbeleving en luisterplezier?

Wat hebben we geleerd?

Eerst en vooral leerden we dat het cruciaal is om als bib te evolueren van een muziekaanbod naar een muziekwerking, van een passieve naar een actieve aanpak. Dit gaat natuurlijk verder dan 'het digitale'. Als bib maak je voor jezelf uit welke rol je nog wilt spelen op gebied van muziekbeleving en luisterplezier. Vervolgens maak je hierin keuzes. Daarvoor heb je draagvlak nodig bij de medewerkers. Zij moeten zich bewust worden van de noodzaak van de omslag. Bovendien moeten ze over de nodige know how beschikken.

Infografiek met info over gebruik van muziek in Vlaanderen. De begeleidende tekst bij het artikel geeft tevens de inhoud weer.

Partners

Dit experiment kwam tot stand in samenwerking met de bibliotheken van Halle en Ekeren.

Geen opschaling

Dit project wordt niet opgeschaald, omdat leners volgens onze testen geen behoefte hebben om via de bib online muziektips te delen... Verder blijft de rol van de bib in muziekbeleving een aandachtspunt in de verdere werking van Team Connect.