Digitaal Leeslab

Bibliotheken

Bibliotheken promoten sinds jaar en dag leesplezier door het brede en laagdrempelige aanbod van boeken en literaire bronnen, met daarnaast een divers en kwalitatief aanbod van leesbevorderende activiteiten. We willen dit al bestaande aanbod verder uitbreiden en zo aan een rijker leesklimaat bouwen.

Via diverse initiatieven hebben we de ambitie om Vlamingen en Brusselaars te stimuleren om verhalen in de brede zin van het woord te (blijven) ontdekken. De rode draad van deze initiatieven is het verwerken van wetenschappelijke inzichten in de betrokken digitale collecties: hoe kan digitaal lezen de leescultuur versterken?

Terug naar de innovatieagenda.

Kinderen die lezen in de bib

Het plan

  1.  Een liefde voor taal en lezen start van jongs af aan. Het belang van voorlezen wordt in wetenschappelijk onderzoek alom onderschreven. Daarom willen we inzetten op een groter digitaal voorleesaanbod voor jonge kinderen, met bijkomende focus op meertaligheid. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat een rijke thuistaal het leesplezier in alle talen bevordert. Samen met De Voorleeshoek en BookaBooka starten we een pilootproject waarbij kinderen thuis en in de bib kunnen genieten van digitale, interactieve kinderboeken.
  2. Binnen onze bestaande diensten willen we scholen extra ondersteunen om het digitale aanbod van de bib te gebruiken binnen klascontext. We ontwikkelen hiervoor een aantrekkelijk spel of lespakket om met digitale kranten en tijdschriften aan de slag te gaan binnen de Vlaamse scholen. 
  3. Het aanbod in het e-boekenplatform breiden we uit met ‘makkelijk lezen’-titels en tot slot zetten we ook een vervolgproject op rond het lezen van e-boeken lezen in de klas.

We koppelen deze projecten aan landelijke campagnes die de zichtbaarheid van het (digitale) aanbod van de bib mee helpen verhogen.

Heb je vragen of graag meer informatie?

Gwenny Vlaemynck
Innovatiemanager Digitale Collecties