Aanbod voor onderwijs

Bibliotheken

Met dit project voeren we diepgaand onderzoek naar de behoeften in het onderwijs. Samen met de onderwijspartners, andere bovenbouwspelers en de bibliotheken zelf gaan we aan de slag om een specifiek aanbod te creëren. Denk aan unieke content en diensten voor scholen, integratie hiervan in de schoolomgeving en/of het aanbieden van een bibliotheeksysteem in de school. Zo brengen we de bibliotheek naar de scholen.

Terug naar de innovatieagenda.

Leerlingen op bibbezoek

4 invalshoeken

Er zijn vier verschillende invalshoeken om het aanbod voor scholen te versterken en de samenwerking te verbeteren:

  1. Infrastructuur: hierbij denken we aan het bouwen van een volwaardige (jeugd)catalogus voor schoolbibliotheken en een koppeling te leggen tussen LeerID en Mijn Bibliotheek. Andere mogelijke koppelingen via Klascement en Smartschool moeten ook opnieuw bekeken worden. 
  2. Extra content voor onderwijs: collectie en inhoud voor het onderwijs uitbreiden via onze reeds bestaande digitale diensten zoals e-boeken, digitale kinderboeken en het Krantenarchief.
  3. Kennisdeling Bib op School: er is sprake van een grote versnippering van inspanningen en middelen. Niemand heeft een goed overzicht van de initiatieven of mogelijkheden. Dit overzicht willen we verbeteren.
  4. Uitbreiding bestaande diensten en lopend onderzoek: we maken een ‘Bieblo in de klas’ en onderzoeken samen met een laatstejaarsstudente Informatiebeheer de wenselijkheid en haalbaarheid van een aanbevelingstool voor tieners en jongeren.