Artiesten en ondernemers

cc/gc

Cultuurcentra die zelf producties maken, zoeken vaak ondernemers om hen hierbij te ondersteunen. Ook komt het voor dat een artiest een ondernemer zoekt bij de voorbereidingen van een eigen creatie. Uit het afgelopen onderzoek blijkt dat cultuurcentra, artiesten en ondernemers elkaar moeilijk vinden. Door andere einddoelen, een andere taal en andere middelen denken deze partijen niet spontaan aan creatieve partnerschappen. 

We leerden dat een digitaal platform cultuurcentra, artiesten en ondernemers in contact kan brengen. Maar voor sprake kan zijn van zo'n platform met een rijke database van geïnteresseerde en gemotiveerde artiesten en ondernemers, is het nodig deze samenwerkingsvorm te stimuleren. Volgens ons gebeurt dit best door een tussenpersoon die beide werelden kent en het juiste netwerk heeft, in samenwerking met bestaande organisaties die al contact hebben met één van de doelgroepen. 

Zo’n verbindende factor is eerst nodig om samenwerking tussen artiesten en ondernemers in beide sectoren te stimuleren. Pas dan kunnen we werk maken van een digitaal platform en een beroep doen op de tussenpersoon om het platform van content te voorzien. Cultuurconnect geeft de kennis uit dit onderzoek door aan andere spelers die eventueel als tussenpersoon kunnen fungeren, zoals Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen en Cultuurloket. Het verloop van het experiment lees je hieronder.