Culturele babysit

Ouders met jonge kinderen boeken in één adem tickets voor een voorstelling en een babysit

Wat hebben we geleerd?

Het proces om al experimenterend te innoveren wordt door Cultuurcentrum Brugge als een meerwaarde voor de eigen werking ervaren. Dit omdat de gebruikte methodes los van de invulling en de resultaten van het proefproject bruikbaar zijn voor andere digitale trajecten zoals de website en de online communicatie.

Wat mensen zeggen is anders dan wat mensen doen. Het project was een illustratie van het feit dat alle bevraagden enthousiast waren over het idee terwijl uit de praktijk bleek dat ouders bijna niet overgingen tot het gebruiken van de dienst.

Meer weten door minder te vragen. Tijdens het hele traject werd blijvend ingezoomd op een zeer specifieke en concrete vraag. Het belang van focus op de onderzoeksvragen werd als verrijkend ervaren.

Openheid van de bestaande platformen. Het aanpassen van softwaretools die (deels) beheerd of ook gebruikt worden door derde partijen (IT-dienst van de stad, ticketingplatform dat ook door andere cultuurcentra gebruikt wordt, website die niet flexibel aanpasbaar is, …) waren een struikelblok in het opzetten van experimenten. Tijdens een proefopstelling is het belangrijk om snel te kunnen schakelen, dingen te proberen, cijfermateriaal te verzamelen, functionele aanpassingen door te voeren, … wat niet lukte met de huidige systemen van Cultuurcentrum Brugge.

Geen opschaling

Gebruikerstesten en interviews leerden ons dat ouders niet geneigd zijn om hun babysit te regelen van het cultuurcentrum. Het zoeken en regelen van een babysit vorm meestal geen probleem, er wordt vaak gewerkt met een ‘vaste babysit’. De enkele keren dat het toch niet lukt om een babysit  vast te leggen, wordt een beroep gedaan op een netwerk van vrienden en familie. Men wil niet zomaar een babysit, maar iemand die men kan vertrouwen. De mentale drempel om een babysit via het cultuurcentrum te regelen bleek te hoog. Men verwacht ook niet van een cultuurcentrum dat ze hiervoor een oplossing biedt. Om deze redenen wordt het project niet verdergezet of opgeschaald.

Andere oplossingen

Maar er kwamen wel andere oplossingen uit de bus om ouders met jonge kinderen te helpen bij het plannen van een babysit:

  • Bij de bevragingen kwam naar boven dat ouders vooral op zoek naar nuttige informatie om hun eigen babysit te regelen. Geef volgende elementen een plaats in je communicatie: Begin- en vooral einduur van de activiteit; ​Is het met of zonder pauze; Hoe geraak je er?  En is er voldoende parkeergelegenheid? Tot wanneer duren rand- of kaderactiviteiten?
  • Ouders stellen het op prijs als ze een tweetal weken voor de voorstelling een herinnering te krijgen, zodat ze hun babysit niet vergeten vastleggen. Zo kunnen ze tijdig een babsyit vastleggen.
  • Het promoten van oplossingen om een babysit te vinden kan wel blijvend een plaats krijgen op de website en in de e-mails van het cultuurcentrum. Er bestaan verschillende online platformen waar ouders online een babysit kunnen vinden.

Bekijk het volledige onderzoeksrapport: