De online omgeving verbeteren

Bibliotheken
Digitale basisinfrastructuur

Uit een combinatie van de feedback van bibliotheken en gebruikers die we via de helpdesk en de productgroep verzamelden en uit recent gebruikersonderzoek blijkt dat er ruimte is voor verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de cataloguspagina's, vooral op mobiele apparaten.

Gebruiksvriendelijkheid verlaagt de drempels die mogelijk opduiken bij het gebruik van de digitale bibliotheekdiensten. Een aantrekkelijke en intuïtieve online omgeving inspireert en stimuleert, maar moedigt ook meer gevarieerd en diepgaand gebruik van de bibliotheek aan. Verbeterde toegankelijkheid opent bovendien de deuren naar een groter aantal potentiële gebruikers.

Terug naar de innovatieagenda.

Persoon die iets zoekt in de bibcatalogus

Het project

Een eerste focuspunt wordt de presentatie van zoekbox (duidelijkheid van keuze vestiging of krantenarchief), de filters en de overzichtelijkheid van de zoekresultaat- en detailpagina’s, zeker wat de mobiele weergave betreft. We kijken naar best practices van andere websites en werken met gebruikerstesten om zo tot een verbeterde lay-out te komen.

Daarnaast onderzoeken we hoe duidelijk bepaalde flows zijn die in de website plaatsvinden zoals:

  • het aanmaken van een Mijn Bibliotheek-profiel;
  • het koppelen van (nieuwe) lidmaatschappen aan een Mijn Bibliotheek-profiel;
  • het switchen tussen de zoekniveaus lokaal, regionaal en Vlaams en het plaatsen van een IBL aanvraag.

Voor al deze flows focussen we in eerste instantie op gebruikersonderzoek. Afhankelijk van de uitkomst daarvan kunnen we eventueel bepaalde schermen en teksten herwerken.

Een laatste belangrijke verbeterpunt is de snelheid van de zoekomgeving. Gebruikers verwachten op dit vlak een betere ervaring en dit draagt enorm bij tot het gevoel van gebruiksvriendelijkheid. De grootste verbeterslag hier valt wel pas te halen na vervanging van de AquaBrowser door een nieuwe zoekmotor. Deze stap gebeurt bijgevolg later. In de tussentijd nemen we wel al zoveel mogelijk andere maatregelen die de snelheidservaring ten goede komen.

Stand van zaken

Update: 13 mei 2024

De analyse voor het bijwerken van de lay-out van de (mobiele) cataloguspagina’s is gestart en de eerste wireframes worden samen met de productgroep bibliotheekwebsites bekeken. Na eventuele feedback starten we met gebruikerstesten op de wirefames.

Voor het beeld op de beschreven gebruikersflows startten we met het inzetten van de tool Hotjar, waarmee we gebruikersflows kunnen opnemen en herbekijken. We bereiden daarnaast een gebruikersbevraging voor die we via enkele sites lanceren.

Het plan

  • Voorjaar 2024: start van het project.
  • Zomer - eind 2024:
    • Afronding van een eerste deel van het project.

    • Voor bepaalden zaken is er nog extra gebruikersonderzoek nodig. Die delen hebben bijgevolg meer tijd nodig.

  • 2025 of 2026: datum prikken voor de verbeterpunten met betrekking tot AquaBrowser.

Heb je vragen of graag meer informatie?

Cultuurconnect_Kris De Wiinter
Kris De Winter
Domeinexpert Bibliotheekwebsites