E-boeken

Momenteel lopen er bij Cultuurconnect 3 proefprojecten rond e-boeken, om de verschillende mogelijkheden af te toetsen bij verschillende doelgroepen.

Het uiteindelijke doel is zicht te krijgen op de noden en wensen bij alle partijen (bibgebruikers, bibs, uitgeverijen ...), om van daaruit te starten met een dienstverlening rond e-boeken waar alle bibliotheken gebruik van kunnen maken. De aanbestedingsprocedure is op 26 april 2018 van start gegaan. cedure naar een aanbesteding om die dienstverlening mogelijk te maken is van start gegaan. We mikken op een gunning in oktober of november 2018. 

E-boeken in de klas

Iemand die in de bib digitaal een het lezen is.

In dit project testen we of het e-boekenplatform van de Koninklijke Bibliotheek in Nederland een meerwaarde kan betekenen voor jongeren in de scholen van Beringen, Bilzen en Westerlo.

Uitdagingen:

 • Kan het huidige product van Nederland, het e-boekenplatform van de KB, ook in Vlaanderen aanslaan bij leerkrachten en leerlingen van het secundair onderwijs?
 • Is er betalingsbereidheid hiervoor?
 • Is er een match tussen de doelgroepen van scholieren en de collectie (van de 10.000 e-boeken)?
 • Lezen scholieren uberhaupt op e-reader, smartphone, tablet of computer? Hoe ervaren zij digitaal lezen?

Indien de uitdagingen positief scoren op de kritische factoren (het businessmodel, de content en de ervaringen met het digitaal lezen), dan juichen we HOERA! Want dan zit er toekomstmuziek in dit project om het uit te breiden naar scholen in heel Vlaanderen...

Het projectteam:

Anne Vrints (Bib Beringen en Provinciaal Steunpunt Limburgse Bibliotheken), Carmen Kessen (Bib Bilzen), Kristien Verboven (Bib Westerlo), Jan Braeckman & Herlinde De Vos (Cultuurconnect)

Ouderen lezen digitaal

ouderen lezen digitaal in de bib van Oostende

In het project onderzoeken we in Oostende of e-boeken aanslaan bij een groep die er grote voordelen kan bij hebben: minder mobiele mensen moeten gemakkelijk van thuis uit kunnen lenen en lezen uit de collectie van de bib. De ervaringen met ouderen kunnen helpen om die dienstverlening ook aan te bieden aan andere doelgroepen die moeilijk bereikbaar zijn.

Uitdagingen:

 • Hoe bouwen we een nieuwe dienstverlening uitbouwen voor senioren en hoe kunnen we hen er actief bij betrekken?
 • Hoe motiveren we mensen die het moeilijker hebben met nieuwe technologie om er toch van te proeven en gebruik van te maken?
 • Kunnen we de ervaringen met senioren vertalen naar een strategie rond digitale diensten voor de bib, in samenwerking met welzijn en sociaal beleid?
 • Waar vinden we een interessante collectie Engelstalige boeken die het brede publiek aanspreekt?

Het projectteam:

Martine Vandermaes (bib Oostende), Jan D’hondt (seniorencoördinator Oostende), Mia Kluysse (bib Oostende), Daphné Willens (bib Oostende), Isabelle Louwye, (bib Oostende),  Jan Braeckman (Cultuurconnect)

Dit project kadert in een breder pilootproject:

Alle leden van 5 Vlaamse bibliotheken lezen digitaal

e-boek lezen op e-reader

In cloudLibrary™ van Bibliotheca bieden 5 Vlaamse bibliotheken een kennismakingsselectie van e-boeken aan, dat ze kozen uit een breed aanbod van beschikbare Engelstalige e-boeken. Bovendien maken ze hun collecties toegankelijk voor elkaars leden: ook die vorm van samenwerking is deel van het project.

Uitdagingen:

 • Welk bestaand en werkend platform kunnen we uittesten, om snel e-boeken te kunnen aanbieden?
 • Hoe kunnen we de ervaring die we opbouwen delen met andere geïnteresseerde bibliotheken?
 • Kan dit bijdragen aan de onderhandelingen met uitgevers uit het Nederlands taalgebied om tot een werkbaar Nederlandstalig e-boekenplatform voor Vlaanderen te komen?

Gelijktijdig met het pilootproject start Cultuurconnect een onderzoek naar het marktpotentieel van een e-boekensysteem voor alle bibliotheken in Vlaanderen. Wat zijn de noden en wensen voor een uitleendienst voor e-boeken bij het publiek en bij de bibliotheken zelf? 

Op basis van dit project en bijkomend onderzoek kan Cultuurconnect in de toekomst een overkoepelend Vlaams e-boekensysteem uitbouwen, waarop bibliotheken vervolgens kunnen intekenen.

Het projectteam: 

Kenniscentrum ARhus (Roeselare), Muntpunt (Brussel), Bibliotheek De Krook (Gent), de bibliotheken van Oostende en Mechelen, Cultuurconnect