Leuven Leest

Een digitaal platform voor ontmoetingen tussen Leuvense lezers

In 't kort

Het project Leuven Leest onderzoekt digitale hefbomen voor de lokale leescommunity in Leuven. Dit gebeurt binnen de ruimere ambitie van Leuven onder de noemer ‘Leuven Leest’. Om zo alles wat leeft op literair vlak te verzamelen, lezers te verbinden met elkaar en ook andere Leuvenaars warm te maken om te lezen.
 

Coverfoto van boek van Diane Broeckhoven


Het projectteam

'LL' all over ya. Het projectteam is helemaal into Leuven Leest. Van links naar rechts: Hanne Huyse (Bib Leuven), Michaela Defever, Ellen Vanmaele (Cultuurconnect), Danny Theuwis (30CC), Hannes Vanhaverbeke (Cultuurconnect). Fotograaf van dienst hoort er ook bij: Lisbeth Vandoorne (Cultuurconnect).

Projectteam Leuven Leest Cultuurconnect


De uitdagingen

  • Een digitale connectie maken tussen lezers onderling (peer-to-peer), maar ook met en tussen de andere literaire actoren in Leuven (boekhandels, auteurs, uitgeverijen).
  • Maar ook  fysieke ontmoetingen stimuleren tussen lezers onderling en met andere literaire actoren zowel in publieke als in private ruimtes. En zo nieuwe lees- en ontmoetingskansen creëren om de Leuvense (lees)gemeenschap te versterken.
     
  • Onderzoeken wat een digitale community rond lezen en boeken op lokaal vlak kan betekenen. En welke meerwaarde zo’n platform heeft ten opzichte van andere bestaande digitale platformen.
     
man en vrouw lezen samen in een boek


De ambitie

Het projectteam werkt toe naar een werkend prototype dat kan ingeschakeld worden in de opstartcampagne naar het Leuvense publiek van Leuven Leest. Met dit prototype krijgen we zicht op welke boeken en leeservaringen Leuvense lezers met elkaar willen delen en wat hen in beweging brengt.
 

Close up van een vrouw die een boek leest

© Hannelore Maertens

 

Meer info bij
Hannes Vanhaverbeke
Projectmanager Stimulering
Meer info over dit project