Eenvoudigere leeftijdsaanduidingen voor de jeugd

4 oktober 2016

Samen met de Werkgroep Jeugd en de Stuurgroep Collectie beslisten we om de leeftijdsaanduidingen voor de jeugd in Open Vlacc te vereenvoudigen.

Wat verandert er?

Er komen nieuwe leeftijdsaanduidingen, die identiek zijn voor fictie/non-fictie en overeenkomen met de groepen op de standaardetiketten:
- vanaf 0-2 jaar
- vanaf 3-5 jaar
- vanaf 6-8 jaar
- vanaf 9-11 jaar
- vanaf 12-14 jaar
- vanaf 15 jaar

Voor audiovisueel materiaal en strips kan je binnenkort meerdere leeftijdsaanduidingen toekennen. Op die manier is het mogelijk om voor deze materialen minder gebruik te maken van de algemene doelgroep ‘nvt’ (alle leeftijden).

Waarom deze wijzigingen?

De voordelen op een rij:

  • gebruikers kunnen minder gefocust op een specifieke leeftijd hun keuze maken, wat het leesplezier ten goede komt
  • de leeftijdsaanduidingen in de catalogus zullen overeenkomen met de leeftijdsgroepen van de (standaard)etiketten
  • de leeftijdsindeling voor fictie en non-fictie zal identiek zijn
  • gebruikers zullen in de catalogus niet meer onbewust filteren op literair type bij de keuze voor een specifieke leeftijdsaanduiding
  • voor de catalografen zal het toekennen van de leeftijdsaanduidingen makkelijker zijn, waardoor er minder etiketwijzigingen achteraf zullen zijn

De uitgebreide (voorbereidende) nota over de hervorming kunt u hier nalezen:

docx bestandNota doelgroepen jeugd (242 kB)

Wat moet ik als bib doen?

Alle Open Vlacc beschrijvingen worden centraal aangepast. Dit gebeurt via een automatische conversie eind november 2016. Nadien doet het Bibliografisch Centrum nog bijkomende manuele aanpassingen zodat alle publicaties de juiste nieuwe leeftijdsaanduiding krijgen. Publicaties die de nieuwe leeftijdsaanduiding ‘vanaf 15 jaar’ krijgen, zullen ook ontsloten worden met volwassenen genres en thema’s. 

Lokale beschrijvingen (= niet Open Vlacc en niet PBS-beschrijvingen) hoef je in principe ook niet zelf aan te passen. Via Bibliotheekportalen voorzien we een mapping, waardoor de 'oude leeftijden' in de publiekscatalogus ook als 'nieuwe leeftijden' gepresenteerd zullen worden. Wil je toch wijzigingen in je bibliotheeksysteem aanbrengen? Dan kan je een conversietabel aanvragen via helpdesk@cultuurconnect.be

Belangrijk om te weten!
Je hoeft geen (standaard)etiketten te wijzigen. Alle publicaties kunnen in principe fysiek op dezelfde plaats in je bib blijven staan. Enkel voor publicaties die momenteel de leeftijdsaanduiding 14+ hebben (grijs etiket) is het mogelijk dat er een aantal verschuiven naar de nieuwe leeftijdsaanduiding 12-14 (blauw etiket).

Bibliotheken die nu werken met specifieke leeftijdsaanduidingen (bv. 6+, 7+, 8+, 9+ etc.) op hun etiketten, zullen die informatie niet meer terugvinden in Open Vlacc. In de recensies in de catalogus zullen wel vaak nog specifiekere leeftijdsaanduidingen staan.

Meer info of opmerkingen?

Neem contact op met gwenny.vlaemynck@cultuurconnect.be