Aanpak en methodieken

Een project zoekt in een experimentele omgeving naar een antwoord op een lokale digitale behoefte. Van bij de opstartfase en kick off van ieder project maakt het projectteam, geleid door Cultuurconnect, gebruik van een specifieke aanpak om ruimte te creëren voor experiment.
 

Schets van het verloop van een project in de vorm van een cirkel, waarin de volgende fases worden benoemd: Probleemstelling, Ideation, Prototyping, Testen, Opschaling


Ideeën ontwikkelen volgens het Value Proposition Design

"Waarde Propositie Ontwerp" van Osterwalder vormt onze leidraad om experimenten in goede banen te leiden. Hoe ontwikkel je producten en diensten die klanten echt willen? Iets ontwikkelen waar niemand op zit te wachten heeft weinig kans op slagen. Maar ook als je iets bouwt waar mensen wel op zitten te wachten, is er nog steeds een degelijk business model nodig.

Deze drie stappen halen het risico op falen beduidend naar beneden en verplichten je om met jouw idee naar de buitenwereld te stappen en meteen te gaan experimenteren met gebruikers. Het is een proces van trial en error, maar dat is net cruciaal om succes te boeken. Meer info over hulpmiddelen en technieken vind je in het boek "Waarde Propositie Ontwerp" van Osterwalder.

1. Problem-Solution Fit

In deze fase lever je het bewijs dat er een bepaald probleem is, en dat gebruikers bepaalde taken, pains & gains belangrijk vinden. Dit doe je door naar de gebruiker te stappen en elk hypothetisch probleem af te toetsen. Op basis van bijkomende inzichten definieer je een value proposition. Je wilt te weten komen of mensen genoeg geven om jouw value proposition om het te gebruiken.

2. Product-Market Fit

Wanneer jouw value proposition waardevol is voor jouw gebruikers, wil dit zeggen dat het de pijnpunten wegwerkt en meerwaarde creëert. Nu komt het erop aan om jouw product of service te ontwikkelen en te optimaliseren. Opnieuw is dit een iteratief proces dat je test bij bij de eindgebruiker, want het is voor hem/haar dat je een product of dienst maakt.

3. Business Model Fit

Wanneer de gebruiker effectief voor je product of dienst wil betalen en er mogelijkheid is tot opschaling, ga je een stapje verder: het juiste business model vinden waardoor je dienst of product optimaal werkt. In deze fase wordt de nieuwe toepassing een vaste waarde binnen jouw organisatie.

Testen volgens The lean startup- methode

We maken niet eerst een volledig uitgewerkt plan, maar bij elke stap beginnen we met een simpel prototype om een aanname te testen, dat is de kern van The Lean Startup van Eric Ries. In elke fase gaan we met een klein team zoveel mogelijk experimenteren door te ontwerpen (idea), te testen (measure) en bij te sturen (learn). Pas als er een product ligt waarvan met enige zekerheid valt vast te stellen dat het levensvatbaar is, is het moment aangebroken voor grootschalige uitrol.

Lean Start-Up Principles in een schets