Eengemaakt bibliotheeksysteem

Uitlenen, innemen, leners inschrijven,... dagelijkse kost voor elke bibliotheek. Het bibliotheeksysteem zorgt dat dit vlot verloopt. Elke bibliotheek heeft op dit moment een lokaal of een provinciaal bibliotheeksysteem.

Cultuurconnect werkt samen met de 5 Vlaamse provinciebesturen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (voor Brussel) en de bibliotheken aan een lastenboek voor een Eengemaakt BibliotheekSysteem (EBS) voor Vlaanderen. De projectstructuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van elk type organisatie.

We werken aan het EBS in overleg met de sector, en gebruiken daarvoor verschillende communicatiekanalen. Het project vraagt zowel een juridische als een technische aanpak

De overheidsopdracht voor het EBS loopt. Op 20 februari 2017 werd de eerste fase (selectiefase) afgerond. Op 15 maart 2017 start de tweede fase (gunningsfase).

 

 

Nieuws over het eengemaakt bibliotheeksysteem
Nieuwsbrief EBS
* verplicht
Meer info?
Johan Mijs
Manager IT
02 2131020
0473 817870