Detail van een houten doos waarp 'fragile' staat.

Vlaamse IBL-ondersteuning vanaf 2018

In het kader van de overheveling van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provinciebesturen, zal Cultuurconnect vanaf 1 januari 2018 de ondersteuning van...

Coder event voor meisjes waarop meisjes bezig zijn met het bouwen van robots

Dossier | Lokale besturen en de digitale transformatie

De digitale transformatie is veel meer dan een technologische vernieuwing, ze is onze samenleving grondig aan het veranderen.

Gwendolien Sabbe van Cultuurcentrum De Spil met VR bril

Digitale kunsten dagen het cultuurcentrum uit

Interview met Gwendolien Sabbe, programmator humor, circus en digitale kunsten (CC De Spil)

Microscoop waar iets groens onder ligt.

Ruimte voor innovatie en experiment

Voor overheden op alle niveaus is het belangrijk om experts, bedrijven, organisaties, individuele burgers aan te zetten tot experiment om samen de duurzame...

Alleleden van het expertenteam EBS in een productdemonstratie.

Kom jij het expertenteam voor het eengemaakt bibliotheeksysteem versterken?

Tijdens de gunningsfase van het eengemaakt bibliotheeksysteem werd het projectteam geflankeerd door experten, een 30-tal bibliotheekmedewerkers die feedback...

Eengemaakt bibliotheeksysteem (EBS)

Een applicatieplatform voor de uitvoering van de stabiele processen in de bibliotheek

Afbeelding uit bibliottheek met link naar Eengemaakt Bibliotheek Systeem

Wat is EBS?

Uitlenen, innemen, leners inschrijven... dagelijkse kost voor elke bibliotheek. Het bibliotheeksysteem zorgt dat dit vlot verloopt. Elke bibliotheek heeft op dit moment een lokaal of provinciaal bibliotheeksysteem. Cultuurconnect werkt samen met de 5 Vlaamse provinciebesturen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (voor Brussel) en de bibliotheken aan een Eengemaakt BibliotheekSysteem (EBS) voor Vlaanderen.

Het eengemaakt bibliotheeksysteem wordt een open, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en geïntegreerd softwaresysteem voor het consolideren van de stabiele werkprocessen in de bibliotheek:

 • Bestellen
 • Catalografie
 • Inventarisbeheer
 • Lenersadministratie
 • Uitlenen
 • Financieel beheer
 • Rapportage/statistieken

Centrale catalografie wordt uitgebouwd in Open Vlacc, online lenersactiviteiten en de online catalogus en discovery worden uitgebouwd in de bibliotheekwebsites.

Click here for the english version.

Waarom een eengemaakt bibliotheeksysteem?

Het is, na succesvolle samenwerkingsprojecten van de Vlaamse overheid met de provincies, een logische volgende stap in de ontwikkeling van de digitale bibliotheek. Het is een unieke kans om:

 • verschillende bibliotheeksystemen te vervangen door één modern, gemeenschappelijk systeem;
 • de samenwerking tussen bibliotheken te versterken;
 • een betere dienstverlening aan te bieden aan de leners;
 • het onderhoud efficiënter en goedkoper te maken door schaalvoordeel;
 • verder te innoveren.

Werkwijze

We hebben gekozen voor een heel participatieve aanpak vanuit bibliotheken en lokale besturen bij de voorbereiding van dit project met tientallen werkbezoeken, workshops, infosessies, expertengroepen en honderden betrokken bibliotheekmedewerkers.

We willen deze werkwijze verderzetten in samenwerking met de leverancier die via een overheidsopdracht wordt uitgekozen. De taken van de leverancier bestaan uit de uitbouw, implementatie en doorontwikkeling van het systeem, en het technisch beheer en het onderhoud.

Cultuurconnect verzorgt in dit project in overleg met bibliotheken en lokale besturen de visie en strategie, de innovatie, de coördinatie en het projectmanagement, en neemt een deel van de opleidings- en supporttaken op zich.

Op 17 december 2016 startte Cultuurconnect met een procedure voor een overheidsopdracht voor diensten voor de uitbouw en de implementatie van een eengemaakt bibliotheeksysteem voor openbare bibliotheken (EBS) voor Vlaanderen. De selectiefase van de overheidsopdracht voor het eengemaakt bibliotheeksysteem is intussen achter de rug. Van de negen inschrijvers gingen na de selectiefase vijf kandidaten door naar de volgende ronde: de gunningsfase. In mei 2017 mochten zij een offerte indienen. Drie kandidaten dienden een offerte in en in september 2017 gunde Cultuurconnect de opdracht aan OCLC-HKA met de bibliotheeksoftware Wise. De implementatiefase van het project loopt over drie jaar en in zes fasen:

 • de proof of concept: januari 2018-juni 2018
 • eerste migratiegolf: juli 2018-december 2018
 • tweede migratiegolf: januari 2019-juni 2019
 • derde migratiegolf: juli 2019-december 2019
 • vierde migratiegolf: januari 2020-juni 2020
 • vijfde migratiegolf: juli 2020-december 2020
 • zesde migratiegolf: januari 2021-juni 2021

Team & stakeholdersgroep EBS

Meer info over de stakeholdersgroep, het juridisch projectteam en technisch-functioneel projectteam.

Nieuwsbrief EBS

Ontvang alle nieuws en updates over het eengemaakt bibliotheeksysteem. Uitschrijven kan altijd.Button met tekst: blijf op de hoogte.