Onze diensten

Diensten voor bibliotheken
Maak de interne werkprocessen van de bib efficiënter met de digitale basisinfrastructuur en verrijk het fysieke aanbod van je bib met digitale collecties en andere inspirerende diensten voor je publiek.
Diensten voor podiumhuizen
De diensten voor podiumhuizen focussen op digitale cultuurbeleving en maken werkprocessen efficiënter via een digitale basisinfrastructuur voor kunst- en cultuurhuizen.

Ontdek het laatste nieuws

01/12/22
De stuurgroep Digitale Bibliotheek denkt na over de grote strategische uitdagingen voor de hele bibliotheeksector.
Bibliotheken

Met jouw input naar een visietekst voor de digitale bibliotheek

De stuurgroep Digitale Bibliotheek werkte een visietekst uit op basis van de resultaten uit de enquête over de toekomst van de bibliotheek. Deze tekst vormt de leidraad om inhoudelijke klemtonen te leggen voor innovatie op vlak van digitalisering.
29/11/22
Bibliotheken
Digitale collecties

2 jaar e-boeken in cijfers

De e-boekendienst bestaat twee jaar. Wat zijn de gebruikscijfers, welke boeken werden dit jaar het meest gelezen en welke toekomstige projecten staan nog op de plank?
25/11/22
Podiumhuizen

Video van de dag: de resultaten

Kan videocontent rond specifieke voorstellingen podiumkunsten dichter bij de mensen brengen? Afgelopen zomer experimenteerde Cultuurtuin WAAS Met Video van de dag. Wat leerden we uit dit onderzoeksproject?

Samenwerking met de sector

Samenwerking met de bibliotheken (coöperatie)

In het samenwerkingsmodel van Cultuurconnect bepaalt jouw bibliotheek mee de koers voor de digitale diensten.

Samenwerking met de podiumhuizen (coöperatie)

In het samenwerkingsmodel van Cultuurconnect bepaalt jouw cultuur- of gemeenschapscentrum of podiumhuis mee de koers voor de digitale diensten.

Over Cultuurconnect

Cultuurconnect informeert, inspireert en helpt de cultuursector om mee te gaan in digitale innovatie. Technologie en digitalisering hebben steeds meer impact op het dagelijkse leven van mensen en op hun cultuurbeleving. Vanuit haar maatschappelijke opdracht stimuleert Cultuurconnect de digitale innovatie in de sector van lokale bibliotheken, cultuurhuizen en besturen. 

Cultuurconnect fungeert als platform voor samenwerking en collectieve oplossingen rond digitale uitdagingen. We werken sectoroverschrijdend en slaan een brug tussen lokale cultuurhuizen, overheden, technologiespelers en artistieke initiatieven om bottom-up vernieuwing in de digitale dienstverlening te incuberen en op te schalen.

De nadruk ligt op 3 noodzakelijke aspecten van digitalisering:

  1. Automatisering en informatisering
  2. Vernieuwing van de cultuurpraktijk
  3. Rolverandering

Lees meer over Cultuurconnect