Over Cultuurconnect

Cultuur zoals je die morgen kan beleven. Maar liefst al vandaag.

Samen gaan we voor digitale innovatie in kunst en cultuur, zodat we ook morgen relevant blijven. Cultuurconnect is een organisatie van de Vlaamse overheid, ontstaan in 2016 uit een fusie tussen Bibnet en Locus. Onze missie bestaat erin om cultuurinstellingen te ondersteunen en te begeleiden in het scherpstellen en waarmaken van hun doelen in de digitale samenleving. 

Hoe wapenen we de culturele sector? Cultuurconnect slaat een brug tussen lokale cultuurhuizen, overheden, technologiespelers en artistieke initiatieven. Via een gevarieerd aanbod aan digitale diensten en R&D projecten zorgen we dat het werkveld beter kan inspelen op uitdagingen. Daarnaast inspireren we je met leermomenten over innovatieve digitale cultuurpraktijken om de digitale vaardigheden en competenties en aan te scherpen.

Innovatieve diensten

De digitale diensten die Bibnet vroeger aanbood, blijven beschikbaar bij Cultuurconnect. Zo zijn er de bibliotheekwebsites (bv. Mijn Bibliotheek), de organisatie van de Vlaamse centrale catalografie in Open Vlacc en het grote project rond een eengemaakt bibliotheeksysteem. Onze teams werken hard om deze diensten te evalueren en optimaliseren.

R&D projecten 

Wat Cultuurconnect daarnaast doet? Dat hangt sterk af van jullie input. We nodigen cultuurprofessionals uit om noden of problemen voor te leggen. Hoe enthousiasmeer je leerlingen - die een groot deel van hun tijd online doorbrengen - voor theater? Kun je digitale middelen inzetten om een minder mobiel publiek te bereiken? Op deze en vele andere uitdagingen zoeken we samen met jou een antwoord. 
Dit biedt kansen aan steden en gemeenten om bottom-up digitale vernieuwing te introduceren. Na een selectie, springt Cultuurconnect in projectteams op deze (digitale) uitdagingen. Daarin bundelen we krachten met de lokale indieners, maar ook met interne en externe experten. Er wordt gebrainstormd, gecreëerd en getest. Nadien evalueren we de schaalbaarheid van het projectresultaat. Is een opschaling realistisch en haalbaar, dan ontwikkelen we het projectresultaat tot een bovenlokale dienst voor alle Vlaamse cultuurcentra, gemeenschapscentra of bibliotheken.

Organisatiestructuur

Onze organisatie is opgedeeld in volgende teams:

Zakelijk beheer Financieel beheer, HR, logisiek, office beheer, onthaal, juridische ondersteuning, ...
Connect Communicatie, evenementen, sensibiliseringsacties, opleidingen, praktijkontwikkeling, ...
Research & Development Innovatielab, cocreatie, lean experimenten
Product Management Aanbesteden en (door)ontwikkelen van digitale diensten, functionele analyse, testing, beheer roadmap, releasemanagement, ...
Service Management Klantmanagement, implementatie en onderhoud van diensten, helpdesk, bibliografisch centrum, monitoring, service level management, ...

Wil je nog meer weten over Cultuurconnect?