Detail van een houten doos waarp 'fragile' staat.

Vlaamse IBL-ondersteuning vanaf 2018

In het kader van de overheveling van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provinciebesturen, zal Cultuurconnect vanaf 1 januari 2018 de ondersteuning van...

Coder event voor meisjes waarop meisjes bezig zijn met het bouwen van robots

Dossier | Lokale besturen en de digitale transformatie

De digitale transformatie is veel meer dan een technologische vernieuwing, ze is onze samenleving grondig aan het veranderen.

Gwendolien Sabbe van Cultuurcentrum De Spil met VR bril

Digitale kunsten dagen het cultuurcentrum uit

Interview met Gwendolien Sabbe, programmator humor, circus en digitale kunsten (CC De Spil)

Microscoop waar iets groens onder ligt.

Ruimte voor innovatie en experiment

Voor overheden op alle niveaus is het belangrijk om experts, bedrijven, organisaties, individuele burgers aan te zetten tot experiment om samen de duurzame...

Alleleden van het expertenteam EBS in een productdemonstratie.

Kom jij het expertenteam voor het eengemaakt bibliotheeksysteem versterken?

Tijdens de gunningsfase van het eengemaakt bibliotheeksysteem werd het projectteam geflankeerd door experten, een 30-tal bibliotheekmedewerkers die feedback...

Over Cultuurconnect

Cultuur zoals je die morgen kan beleven. Maar liefst al vandaag.

Cultuurconnect slaat een brug tussen lokale cultuurhuizen, overheden, technologiespelers en artistieke initiatieven. Samen gaan we voor digitale innovatie in kunst en cultuur, zodat we ook morgen relevant blijven.

Missie

We zijn een organisatie van de Vlaamse overheid, ontstaan in 2016 uit een fusie tussen Bibnet en Locus. Onze missie bestaat erin om cultuurinstellingen te ondersteunen in het  waarmaken van hun doelen in de digitale samenleving. 

Innovatieve diensten

Samen met steden en gemeenten werken we nieuwe innovatieve ideeën uit tot diensten.  Ook de digitale diensten die vroeger door Bibnet werden aangeboden, blijven beschikbaar bij Cultuurconnect. Zo zijn er de bibliotheekwebsites (bv. Mijn Bibliotheek-functionaliteit zoeken in de catalogus), de organisatie van de Vlaamse centrale catalografie in Open Vlacc en het grote project rond een eengemaakt bibliotheeksysteem.

Projecten in cocreatie

We nodigen cultuurprofessionals uit om digitale noden voor te leggen. Dit biedt jou de kans om bottom-up digitale vernieuwing te introduceren. De realisatie van de geselecteerde proefprojecten gebeurt door onze projectteams. Daarin bundelen we krachten met de lokale indieners, maar ook met interne en externe experten. Nadien evalueren we de schaalbaarheid van het projectresultaat. Is een opschaling realistisch en haalbaar, dan ontwikkelen we het projectresultaat tot een bovenlokale dienst voor alle Vlaamse steden en gemeenten.

Wil je nog meer weten over Cultuurconnect?