Aanpak en methodieken

Onderzoeksstappen

Elk experiment doorloopt deze onderzoeksstappen. Vanuit de uitdagingen die cultuurprofessionals indienen, toetsen we af met welke probleemstellingen het nuttig is verder te testen en experimenteren. Dan volgt er een ideation fase, waarin we oplossingen zoeken voor de mogelijke problemen. Deze toetsen we lean (*zie verder) af, door meteen een prototype te bouwen en dit af te toetsen aan de werkelijkheid. Als het prototype succesvol blijkt, kunnen we verder testen om de ontwikkeling en opschaling van een dienst zo goed mogelijk voor te bereiden. Wanneer een prototype niet blijkt te werken komen we opnieuw in de ideation fase terecht.

Waarde propositie ontwerp

Daarnaast hanteren we ook enkele andere methodieken, zoals het Waarde Propositie Ontwerp van Alexander Osterwalder. Via deze techniek ontwikkelen we producten en diensten die klanten echt nodig hebben. Met deze methodiek halen we het risico op falen beduidend naar beneden. Werken met Value Proposition Design verplicht ons om met ons idee naar de buitenwereld te stappen en meteen te gaan experimenteren met gebruikers. Het is een proces van trial en error, maar dat is net cruciaal om succes te boeken. 

1. Problem-Solution Fit
In deze fase leveren we het bewijs dat er een bepaald probleem is bij de gebruikers, dat gebruikers bepaalde taken belangrijk vinden. Dit doen we door elk probleem af te toetsen bij de gebruiker. Op basis van bijkomende inzichten definiëren we een waardepropositie. Dan toetsen we af of deze waardepropositie belangrijk en nuttig genoeg is voor de eindgebruiker.

2. Product-Market Fit
Wanneer onze value proposition waardevol is voor jouw gebruikers, wil dit zeggen dat het bepaalde pijnpunten wegwerkt en meerwaarde creëert. Nu komt het erop aan om een product of service te ontwikkelen en te optimaliseren. Opnieuw is dit een iteratief proces dat we testen bij bij de eindgebruiker.

3. Business Model Fit
Wanneer onze sector effectief voor onze producten of diensten wil betalen en er mogelijkheid is tot opschaling. Dan zoeken we het juiste business model waardoor onze diensten of producten duurzaam worden. In deze fase wordt de nieuwe toepassing een vaste waarde binnen jouw organisatie.

Lean startup methode

We maken niet eerst een volledig uitgewerkt plan, maar bij elke stap beginnen we met een simpel prototype om een aanname te testen, dat is de kern van The Lean Startup van Eric Ries. In elke fase gaan we met een klein team zoveel mogelijk experimenteren door te ontwerpen (idea), te testen (measure) en bij te sturen (learn). Pas als er een product ligt waarvan je met enige zekerheid kan vaststellen dat het levensvatbaar is, is het moment aangebroken voor grootschalige uitrol.

mindmap over deze methode:  bij elke stap beginnen we met een simpel prototype om een aanname te testen, dat is de kern van The Lean Startup van Eric Ries