Cultuurconnect Magazine 2021

beleid
bib
cc/gc
26/02/21
Deel dit artikel:
illustratie digitale cultuurbeleving

Was je collega je te snel af om het uit de postbus van jouw bib of cultuurhuis te graaien? Dan lees je het hier digitaal: de 4de editie van het Cultuurconnect Magazine. Blik mee terug op onze dienstverlening, experimenten en innoverende tips. Digitaal Podium, de digitale basisinfrastructuur voor cultuurhuizen, schoot uit de startblokken. E-boeken maakten hun intrede in de bib en theaterspel Voor De Show staat paraat zodra cultuurhuizen weer heropenen. Veel leesplezier!

2020, het jaar van het knuffelcontact, de covidioot en hoestschaamte. Gedwongen door deze onvoorziene crisis herdachten bibliotheken en cultuurhuizen hun maatschappelijke opdracht en dienstverlening. Soms onervaren, maar gebeten werd er geëxperimenteerd met livestreaming, de afhaalbib en thuislevering. De digitale collecties van de bib kregen een boost en de voorstellingen op Podium Aan Huis werden in veel huiskamers bekeken. 

De crisis versnelde de digitale transformatie in bijna alle aspecten van onze samenleving: leren, kopen, sociaal contact, ontspanning. Ook de cultuursector ondervond de noodzaak van een digitale strategie aan den lijve: de relevantie van digitale content, experimenteren met nieuwe diensten en businessmodellen. Een duurzaam leefbaar digitaal ecosysteem ontwikkelen op maat van de cultuurparticipant en met oog voor zaken waar de grote platformen als Facebook en Google met hun filterbubbels en manke privacybeleid aan voorbij gaan, dat kunnen we alleen als we samenwerken.

Samen met de bibliotheken werkten we het voorbije jaar aan de verdere implementatie van een eengemaakt bibliotheeksysteem en de lancering van een e-boekenplatform met 1 collectie voor alle deelnemende bibliotheken. Samen met de kunst- en cultuurhuizen werken we aan de uitbouw van een digitale basisinfrastructuur. In de opleiding Digitaal Leiderschap werken we aan slagkrachtige digitale strategieën voor cultuurorganisaties. Cultuurconnect draagt hiervoor graag haar steentje bij, als platform voor samenwerking en collectieve oplossingen rond digitale uitdagingen. Ook - en meer dan ooit - in 2021.