Opleiding: Datagedreven werken in de cultuursector

Bibliotheken
Podiumhuizen

Sociaal Fonds Podiumkunsten en Cultuurconnect organiseren in samenwerking met Cultuurmarketing, het platform voor marketing- en communicatieprofessionals in de sector, een Vlaamse variant van de opleiding datagedreven werken in de cultuursector. Leer op welke manier je data kunt benutten om weloverwogen strategische keuzes te maken en dagelijkse werkzaamheden te verbeteren.

Het gebruik van data is niet alleen onmisbaar in een goed gefundeerde marketingstrategie om publiek te bereiken en betrekken, maar ook van absolute meerwaarde bij interdisciplinaire projecten zoals het ontwikkelen van een effectieve donateur- of vriendenwervingsstrategie of het lanceren van nieuwe programmaformats.

In deze training leer je hoe je data kunt vertalen in waardevolle inzichten en strategieën die direct toepasbaar zijn voor jouw culturele organisatie. In een traject van drie maanden werk je aan jouw vaardigheden op het gebied van datagedreven werken door een combinatie van theorie, inspirerende voorbeelden, kennisdeling met andere deelnemers en het ontwikkelen van een pilootproject.

Verhelderende inzichten waarbij een theoretisch kader gekoppeld wordt aan inspirerende voorbeelden: ideale opbouw voor een cursus datagedreven werken in de cultuursector.
Marc Steens, Compagnie Cecilia

Bij de start van de opleiding beschrijf je waar jouw organisatie staat op het gebied van dataverzameling, -analyse en -toepassing. Vervolgens ga je aan de slag met een datagedreven pilootproject binnen jouw strategie voor publieksbereik, dat je leert om op basis van data-inzichten te handelen. Voorbeelden zijn het verkrijgen van meer relevante publieksdata en het maken van een klantwaarde-analyse voor gerichte doelgroepsegmentatie om publiek beter van dienst te kunnen zijn.

Na afloop van de training weet je hoe data-geïnformeerde besluitvorming werkt en kan je dit toepassen binnen jouw werkzaamheden. Het pilootproject kan dienen als stimulans om datagedreven werken (en jouw nieuwe vaardigheden) breder te integreren in de organisatie.

Inhoud

De volgende onderwerpen maken deel uit van het programma:

 • De kracht én beperkingen van data;
 • Hoe data kan bijdragen aan het realiseren van zowel jouw marketing- als organisatiebrede doelstellingen;
 • Analyse en interpretatie van diverse soorten data in de cultuursector;
 • Actionable data: hoe je data-inzichten omzet naar concrete marketingacties;
 • Data intelligence: van terugblikken en analyseren naar de toekomst voorspellen;
 • Verkenning van bovenlokale digitale basisinfrastructuren in het kader van publieksbereik in Vlaanderen, zoals DigitaalPodium en het UiTwisselingsplatform
 • Aan de slag met jouw eigen datagedreven pilotproject: wat ga je meten en waarom?
 • Inbedding en draagvlak in de organisatie;
 • Inspirerende voorbeelden binnen- en buiten de cultuursector, waaronder de demonstratie van een RFM-analyse en een praktijkvoorbeeld over het vergroten van klantenbinding bij een theater.
Voordat ik aan de cursus begon voelde data soms als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Waar begin je? De cursus datagedreven werken biedt handvatten om jezelf concrete vragen en doelen te stellen. Data is hierin het middel, niet het doel. Hoe kan het je écht verder helpen?
Maureen Bot, Zuiderzeemuseum

Praktische details

Opleidingsdata:

 • dinsdag 26 maart 2024 (10:00 – 16:30 uur, in Antwerpen)
 • woensdag 27 maart 2024 (10:00 – 16:30 uur, in Antwerpen)
 • maandag 15 april 2024 (9:30 – 12:30 uur, online)
 • maandag 22 april 2024 (9:30 – 12:30 uur, online)
 • maandag 6 mei 2024 (9:30 – 12:30 uur, online)
 • maandag 27 mei 2024 (10:00 – 16:30 uur, in Antwerpen)

Lunch en consumpties zijn inbegrepen bij de bijeenkomsten op locatie.

Studiebelasting: 28,5 lesuren en ca. 4 uur huiswerk per week, afhankelijk van de grootte van jouw plan van aanpak.

Let op: voor aanvang van deze training ontvang je een intake waarin je je verwachtingen en vraagstukken kan inbrengen. Daarom adviseren we je voor 28 februari 2024 aan te melden. Het is niet mogelijk om de bijeenkomsten die in Antwerpen zijn, op afstand online te volgen.

Doelgroep

De training is geschikt voor medior en senior communicatiemedewerkers en -verantwoordelijken, publiekswerkers, marketeers en aanverwante functies in de Vlaamse cultuursector. De inhoud van de training is toepasbaar voor verschillende segmenten in de cultuursector, waaronder (maar niet uitsluitend) cultuurhuizen, de podiumkunsten- en muzieksector, bibliotheken en musea.

Voor deelname is het belangrijk dat je inzicht hebt in de strategie van jouw organisatie op het niveau van het managementteam en over beslissingsbevoegdheid beschikt. Het is voor deelname niet noodzakelijk om over ticketing data te beschikken: iedere deelnemer onderzoekt voor diens eigen organisatie welke informatie bruikbaar is en/of beschikbaar gesteld kan worden.

Recht op opleidingskrediet

Gebruik je jaarlijks opleidingskrediet van 600 euro als je tot één van deze groepen behoort:

 • werknemers van PC 304
 • studenten, stagiairs en lerenden binnen een organisatie uit PC 304
 • flexwerkers die in 2021, 2022 of 2023 minstens 10 dagen rechtstreeks tewerkgesteld zijn geweest in de sector (PC 304) en op het moment van de opleiding werkzoekend zijn. Meer info vind je hier.

Heb je vragen over je opleidingskrediet? opleiding@podiumkunsten.be

Een zee aan waardevolle theorie die heel concreet naar de realiteit kan worden vertaald.
Stijn van Bosstraeten, Zonzo Compagnie

Sara Oomen

Sara Oomen is de tweede docent van deze cursus. Zij is zelfstandig marketing researcher in de culturele sector, waarbij ze ervaring heeft in verschillende disciplines zoals theater, klassieke muziek, dans, film en beeldende kunst. Haar onderzoeken richten zich vaak op het profileren of segmenteren van bezoekers. Sara is gespecialiseerd in het leveren van inzichten in klantgedrag door (bestaande) data te analyseren (uit bijvoorbeeld ticketverkoop) en de vertaalslag te maken van inzicht naar strategie.

Partners

Cultuurmarketing

Cultuurmarketing is hét platform voor marketing- en communicatieprofessionals in de culturele sector. Professionele ontwikkeling, vernieuwing en draagvlak voor marketingcommunicatie zijn essentieel om het publieksbereik van cultuur te verbreden. Cultuurmarketing zet zich daar sinds 2014 voor in, samen met een netwerk van 1.400 gedreven marketing- en communicatieprofessionals. Cultuurmarketing ontwikkelt inspirerende events, een veelzijdig trainingsprogramma en leerzame artikelen. Zo maken we cultuur samen toegankelijk voor een breed publiek.

cultuurmarketing.nl

Sociaal Fonds Podiumkunsten

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten is het fonds voor bestaanszekerheid van de professionele podiumkunsten- en muzieksector in de Vlaamse Gemeenschap, paritair comité 304. 

Elke medewerker in de podiumkunsten- en muzieksector moet een kwaliteitsvolle loopbaan kunnen uitbouwen. Om dat te bereiken, versterken wij organisaties in hun rol als werkgever en bieden we ontwikkelingskansen aan wie wil werken, werkt of gewerkt heeft in deze sector. We hebben daarbij in het bijzonder oog voor groepen die minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

podiumkunsten.be

Deel dit event:

Praktische info

Datum en tijd

Opleidingsprogramma 2024

• di 26 maart, Antwerpen
• wo 27 maart, Antwerpen
• ma 15 april, online
• ma 22 april, online
• ma 6 mei, online
• ma 27 mei, Antwerpen

Prijs

€ 1.849,00

Locatie

regio Antwerpen
nog te bepalen