Gezocht in de bib: digitale kranten en tijdschriften voor leerkrachten

bib
05/07/17
Deel dit artikel:
Verschillende opengeslagen tijdschriften liggen over elkaar. Veel verschillende kleuren zorgen voor een vrolijk beeld.

Hebben leerkrachten nood aan digitale kranten en tijdschriften tijdens hun lessen of bij het voorbereiden ervan? En hoe kan de bibliotheek inspelen op de behoefte van deze leerkrachten?

Vanuit deze vraag organiseerden Cultuurconnect en de stuurgroep Collectie een reeks diepte-interviews en een bevraging, die massaal ingevuld werd. Het doelpubliek: leerkrachten lager en middelbaar onderwijs. De resultaten delen we graag met jullie!

Waar zoeken leerkrachten digitale kranten en tijdschriften?

Ruim 80% van de leerkrachten geeft aan tijdschriften te gebruiken tijdens de lesvoorbereiding en/of tijdens hun lessen.

Om artikels te zoeken maken de meeste leerkrachten gebruik van de afzonderlijke krantenwebsites of websites van de tijdschriften, waarop ze vervolgens een dagabonnement nemen of gebruik maken van het abonnement van de school. Veel leerkrachten beperken zich ook tot de niet-betalende artikels.

Aan de andere kant zijn er ook leerkrachten die eigen abonnementen nemen omdat de school hier niet in voorziet. Slechts een kwart van de leerkrachten geeft aan gebruik te maken van Gopress. Stadsarchieven en websites met historische kranten zijn beduidend minder populair.

Vrouw maakt lesvoorbereiding met computer en een notitieblok erbij. Ze is aan het typen.

Meest gevraagde titels

Meteen valt op dat de lijst met meest gevraagde titels bijna volledig overeenkomt met het huidige aanbod in Gopress. Het gaat onder meer om: de Vlaamse en Nederlandse kranten, Knack, Humo, Wablieft, MO* Magazine... Jammer dat maar 25% van de leerkrachten gebruik maakt van dit bestaande en bovendien gratis aanbod.

Naast deze titels, zijn leerkrachten ook nog op zoek naar populair wetenschappelijke tijdschriften zoals National Geographic, Eos, Quest... Verder gebruiken leerkrachten ook graag tijdschriften die inspelen op kinderen en jongeren, zoals Zonnekind, Zonneland, de kleine Wablieft en National Geographic junior, en anderstalige kranten en tijdschriften.

Gopress to the rescue?

Hoe komt het dat leerkrachten voornamelijk op zoek zijn naar de titels uit het gratis aanbod van Gopress voor bibliotheken, maar toch de weg hiernaartoe niet vinden? Slechts 25% van de leerkrachten gebruikt het digitale krantenarchief van Gopress via de Mijn Bibliotheek-account!

Het antwoord is naar alle waarschijnlijkheid veelzijdig: sowieso zijn er veel leerkrachten die GoPress nog niet kennen. Dit bleek ook uit de diepte-interviews. Als bibliotheek kan je hierop inspelen door extra in te zetten op het bekendmaken van het digitale krantenarchief. Je vindt bijvoorbeeld gratis kant-en-klaar promotiemateriaal op de website van Cultuurconnect of je kan je laten inspireren door acties van andere bibliotheken. Wil je niks missen hiervan? Schrijf je dan in op de driemaandelijkse Gopress-nieuwsbrief.

Vrouw werkt in een tijdschrift, je ziet ook een schaar en notities, ze maakt een lesvoorbereiding.

Daarnaast kent GoPress ook enkele gebreken, die leerkrachten mogelijk weerhouden om er gebruik van te maken: zo zijn er in het krantenarchief geen afbeeldingen beschikbaar bij de artikels en is het ook niet mogelijk om artikels bij te houden via een lijstjes-functionaliteit. Al deze opmerkingen nemen we mee in het vervolg van het project 'digitale tijdschriften'.

Over de respondenten

In totaal namen 315 leerkrachten deel aan de bevraging, waaronder 25% leerkrachten lagere school, 65% leerkrachten middelbaar onderwijs en 10% leerkrachten volwassenenonderwijs. Bij de leerkrachten middelbaar onderwijs zien we ook een mooie verhouding tussen ASO (65%), TSO (40%), BSO (30%) en KSO (4%). Er namen iets meer leerkrachten deel die lesgeven in de hogere graden van het middelbaar onderwijs, wat niet onlogisch is, omdat in de hogere graden vaak meer ruimte is om artikels in de lessen te gebruiken. Als we dieper kijken naar de vakken die de deelnemende leerkrachten geven, dan zien we opnieuw een mooie diversiteit: zowel taalleerkrachten, leerkrachten menswetenschappen als leerkrachten exacte wetenschappen namen deel aan de bevraging.