Korting op Cultuurconnect-diensten voor grootsteden, binnenkort ook voor regio’s?

bib
8
15/12/21
Deel dit artikel:

De digitalisering van de samenleving zit in een stroomversnelling en de bibliotheeksector springt mee op de boot. Het publiek verwacht overal een goede dienstverlening, zéker ook online. Opdat zo veel mogelijk bibliotheekbezoekers in Vlaanderen en Brussel de digitale diensten van de bibliotheek kunnen ontdekken en gebruiken, onderzoekt Cultuurconnect een kortingsmodel voor regioverbanden type 3. Daarnaast wordt een korting toegekend voor bepaalde diensten aan grootsteden Antwerpen en Gent. Daardoor kunnen zij mee instappen, wat voordelen heeft voor alle deelnemende bibliotheken en het publiek.

1. Regiokorting

Samenwerkingsverband type 3

Bibliotheken met een verregaande regiosamenwerking type 3 functioneren en presenteren zich aan het publiek als 1 regiobib. Leden van de ene bib zijn automatisch lid van de andere bibliotheken uit het samenwerkingsverband. Voor digitale diensten leidt dit soms tot verwarring bij eindgebruikers. Ze kunnen bijvoorbeeld niet bij elke bib e-boeken lenen of opzoekingen doen in het digitale krantenarchief (Gopress). 

Regiokorting op digitale diensten

Daarom onderzoekt Cultuurconnect in 2022 de mogelijkheid van een regiokorting op een pakket van digitale diensten achter de Mijn Bibliotheek-login voor bibliotheken in een samenwerkingsverband 3. Concreet gaat het over het digitale krantenarchief (Gopress), interactieve kinderboeken (Fundels), e-boeken (cloudLibrary) en Mijn Leestipper

Denk mee na: klankbordregio’s gezocht

Alle samenwerkingsverbanden zijn anders: aantal gemeenten, aantal digitale diensten, diversiteit van het huidige aanbod, financiële structuren. Een model dat zomaar toepasbaar is op alle samenwerkingsverbanden is waarschijnlijk niet mogelijk. Daarom wordt dit uitgewerkt in samenwerking met de stuurgroepen en met enkele pilootregio’s. 

Denkt jouw regio graag mee na over een haalbaar model voor een regiokorting? Stel je vóór 14 januari kandidaat als klankbordregio met een mail naar koen.vandendriessche@cultuurconnect.be.

Timing

Eind januari bestuderen we samen met enkele pilootregio’s de voor- en nadelen, de kansen en uitdagingen en werken we een praktisch voorstel uit. Op basis van deze input wordt een regiokorting-model ontwikkeld voor alle samenwerkingsverbanden type 3.

Waarom een regiokorting?

Een regiokorting maakt een eenvormig aanbod haalbaar voor alle bibliotheken van het regioverband. In elke bib zijn dan dezelfde digitale diensten beschikbaar, eenvoudig toegankelijk voor leners via hun Mijn Bibliotheek-profiel. Het publiek wint bij een uitgebreide en duidelijke, consistente online dienstverlening van de bib.

2. Korting voor grootsteden

Korting voor grootsteden op digitale diensten

In samenspraak met beide steden en de stuurgroepen wordt de deelnamekost voor een aantal digitale diensten aangepast voor grootsteden Antwerpen en Gent. Door een korting kunnen de 2 grootsteden intekenen op diensten als e-boeken, Mijn Leestipper en Bieblo. De stuurgroepen hopen dat Antwerpen en Gent op hun beurt deze diensten actief uitdragen en een voortrekkersrol opnemen in het ontwikkelen van praktijken. 

Waarom een korting voor grootsteden?

Het prijsmodel van Cultuurconnect-diensten is gebaseerd op inwonersaantal, een gekend en objectief criterium. In dit model blijkt de kost voor sommige strategische projecten, zoals e-boeken, te hoog voor grootsteden als Antwerpen en Gent. Een groot aantal Vlamingen kan daardoor geen gebruik maken van deze diensten. De deelname van grootsteden zou de financiële basis en de onderhandelingspositie t.o.v. de leveranciers versterken: voordelen waarvan alle deelnemende bibliotheken profiteren. 

Korting voor grootsteden: financieel model

De vaste forfaitaire kost blijft voor alle deelnemende bibliotheken gelijk, dit is de bijdrage voor administratieve en andere overheadkosten. Het solidaire principe van een kostprijs op basis van inwonersaantal blijft behouden, omdat zo de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, maar het inwonersaantal van Antwerpen en Gent wordt afgetopt op 80%. 

De korting voor beide grootsteden wordt gefinancierd met de bijkomende inkomsten die ze zelf zullen genereren, met een deel van de financiële reserves van de dienst en/of met een korting die Cultuurconnect met de externe leveranciers zal bedingen. Het financiële model wordt door de stuurgroepen opgevolgd en geëvalueerd.

Vallen niet onder deze korting: 

  • Interactieve kinderboeken (Fundels): prijsmodel van Cartamundi
  • Digitale kranten en tijdschriften (Gopress): historisch gegroeide korting voor onder meer Antwerpen en Gent
  • Mobiele arcadehallen: geen prijsmodel op basis van inwonersaantal
  • [Jouw Stad] Leest: prijsmodel op maat van steden
  • Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek: een door Vlaanderen opgelegd en sterk gesubsidieerd prijsmodel