Met jouw input naar een visietekst voor de digitale bibliotheek

Bibliotheken
01/12/22

Dankjewel aan iedereen die de enquête van de stuurgroep Digitale Bibliotheek heeft ingevuld! Met de resultaten als leidraad stelde de stuurgroep een visietekst op over de toekomst van de bibliotheek. De stuurgroep zal deze tekst als leidraad gebruiken om inhoudelijke klemtonen te leggen voor een duurzame innovatieaanpak op vlak van digitalisering.

In totaal vulden 178 bibliotheekmedewerkers de enquête in, waaronder 18 stuurgroepleden. Goed voor maar liefst 144 bibliotheken over heel Vlaanderen en Brussel! Hoe meer ingevulde enquêtes we ontvingen van bibliotheekmedewerkers uit een bepaalde stad of gemeente, hoe groter de rode stip op onderstaande kaart.

Conclusies uit de bevraging

1. Huidig aanbod als uitgangspunt

Bibliotheken hebben vooral een ‘evolutionaire’ kijk op de bibliotheek van de nabije toekomst. Wat vandaag belangrijk is, is dat de komende vijf tot tien jaar ook. Er is aandacht voor relevante trends en innovatieve ontwikkelingen, maar minder vraag naar drastische aanpassingen aan de bestaande faciliteiten en dienstverlening.

2. Digitale leermiddelen

Inzetten op educatie van bibliotheekgebruikers via digitale leermiddelen is een topprioriteit. Dat vergt een specifieke digitale strategie.

3. Curator van het aanbod

Er worden voorzichtig stappen gezet buiten de comfortzone. Bibliotheken benaderen gebruikers via hun eigen digitale kanalen. De bibs nemen hierbij de rol op van curator en verwijzen de gebruiker niet alleen door naar hun eigen aanbod, maar ook naar externe bronnen, collecties, leermiddelen en activiteiten.

4. Digitaal als alternatief, niet ter vervanging

Bibliotheken die bepaalde collectie-items zowel fysiek als digitaal aanbieden, kiezen er zelden voor om te snoeien in het aanbod en maar een van beide te behouden. Soms gebeurt dat wel, vooral wanneer bibliotheken besluiten om:

  • minder in te zetten op de fysieke collectie voor bepaalde doelgroepen;
  • bepaalde audiovisuele materialen niet meer op een fysieke drager aan te bieden; 
  • enkel in de centrale vestiging de fysieke collectie uit te bouwen. 

Visietekst openbare bibliotheek 2022-2033

De stuurgroep Digitale Bibliotheek heeft met jullie input uit de enquête en op basis van visieteksten van bibliotheken en internationale bibliotheekorganisaties verder gewerkt aan een eigen visietekst. De tekst bestaat uit een missie en een visie. Ze onderscheidt ook een aantal specifieke doelgroepen en gaat in op de impact van de digitalisering op bibliotheken.

Download de visietekst

Bekijk hier welke andere teksten voor inspiratie zorgden.

Volgende stappen

De stuurgroep wil de doelgroepen uit de visietekst scherp in beeld houden bij de verdere vormgeving van de digitale transitie: wat kunnen bibliotheken de verschillende doelgroepen bieden in deze tijden van digitalisering? Met de visietekst als leidraad zal de stuurgroep de inhoudelijke klemtonen vastleggen voor een duurzame en gedragen innovatieaanpak. Op Connect & co. 2023 stelt de stuurgroep deze graag voor. Houd 25 april 2023 dus alvast vrij in je agenda.
 

Deel dit artikel: