Toegankelijkheidsverklaring - Anysurfer

Cultuurconnect streeft ernaar zijn/haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig bestuursdecreet van 7 december 2018.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op: https://www.cultuurconnect.be 

Nalevingsstatus

Deze website voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau A.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22/09/2020.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 06/11/2020.

Feedback en contactgegevens

Cultuurconnect
Priemstraat 51, 1000 Brussel
+32 (0)2 213 10 20
www.cultuurconnect.be
info@cultuurconnect.be