Financieel model voor het vernieuwde IBL

beleid
bib
5
08/09/21
Deel dit artikel:

Met interbibliothecair leenverkeer of IBL helpen bibliotheken elkaars leners verder door een boek te laten reizen van de ene bibliotheek naar de andere. In dit vierde van 6 webinars verneem je meer over het financiële model voor het vernieuwde IBL. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat IBL voor alle betrokken partijen zo duurzaam mogelijk blijft? Wie ontvangt en wie betaalt wat voor een IBL-aanvraag? In oktober beslisten alle bibliotheken mee over de financiële verrekening.

Huidig systeem

Op dit moment gaat er geen geld om tussen bibliotheken voor het aanvragen en leveren van IBL-materialen. Aanvragen worden geregistreerd in Impala. Op het einde van het jaar wordt door Cultuurconnect een subsidie uitgekeerd op basis van het aantal aanvragen en leveringen.

Voor bibliotheken die veel IBL-aanvragen honoreren, dekt dit de kosten vaak niet. De IBL-subsidie is bovendien onvoorspelbaar. Doordat het totaalbedrag geplafonneerd is, daalt de subsidie per geleverd exemplaar als er veel aanvragen zijn.

Naar een nieuw financieel model

Samen met de werkgroep Dienstenmodel werkten we een financieel model uit om IBL duurzaam mogelijk te blijven maken. We laten de subsidieregeling buiten beschouwing om het model zuiver te kunnen evalueren. 

1. Gebruikerskost

Ten eerste is er de ophaalbibliotheek, oftewel de bibliotheek van wie de gebruiker een IBL-aanvraag doet. De ophaalbib bepaalt nu en in de toekomst autonoom welke kost ze haar gebruiker aanrekent voor een IBL-aanvraag. Dit noemen we de gebruikerskost voor een IBL-aanvraag. 

2. Bibliotheekkost

Ten tweede is er de leverende bibliotheek, oftewel de bibliotheek die een exemplaar levert. Het is redelijk dat diens post- en personeelskosten gedeeltelijk vergoed worden door de ophaalbibliotheek. Het bedrag dat bibliotheken elkaar aanrekenen voor een levering noemen we de bibliotheekkost. De werkgroep Dienstenmodel en Cultuurconnect stellen een bibliotheekkost van € 8 voor. Dit bedrag is hetzelfde voor alle bibliotheken.

In oktober beslisten alle bibliotheken mee over de financiële verrekening en het bedrag van de bibliotheekkost van 8 euro. 230 bibliotheken brachten een stem uit. De meerderheid ging akkoord: 78% van het vertegenwoordigde inwonersaantal stemde in met het voorstel voor het financiële model. 

Financiële afhandeling

Op het einde van elk jaar zorgt Cultuurconnect voor een transparante financiële afhandeling. In de geest van de solidariteit waar IBL op gebouwd is, streven we ernaar dat iedereen ongeveer even veel levert als aanvraagt. Zo is IBL voor de meeste bibliotheken een nuloperatie en hoeft er niet veel onderling verrekend te worden tussen bibliotheken.

IBL & het vernieuwingstraject Bibliotheekdiensten

Op vraag van de overheid wordt niet alleen IBL vernieuwd, maar verfijnen we ook de hele digitale strategie om leners vlot en snel te kunnen bedienen. Het vernieuwde IBL is een onderdeel van het vernieuwingstraject Bibliotheekdiensten.