Subsidieregeling na de uitrol van het vernieuwde IBL

4
21/09/21
Deel dit artikel:

Met interbibliothecair leenverkeer of IBL helpen bibliotheken elkaars leners verder door een boek te laten reizen van de ene bibliotheek naar de andere. Het laatste webinar in een reeks van 6 behandelt de subsidieregeling. Tot de uitrol van het vernieuwde IBL wordt de huidige subsidieregeling aangehouden: De IBL-subsidie wordt in de vorm van micro-subsidies uitgekeerd aan de bibliotheken, telkens voor IBL-verkeer van het voorgaande jaar. Ook het budget van 2022 wordt nog aangewend voor de vergoedingen van de transacties in 2021. Na de invoer van het vernieuwde IBL zijn er 3 modellen mogelijk.

3 modellen

Na de uitrol van het vernieuwde IBL zijn 3 modellen mogelijk:

1. Conservatief model

We blijven werken met micro-subsidies die ofwel in mindering gebracht worden op de bibliotheekkost (de bibkost verlaagt voor de aanvrande bib), ofwel uitgekeerd worden aan de leverende bib, bovenop de bibliotheekkost.

2. Bijsturend model

We verlaten het pad van de micro-subsidies en onderzoeken waar het budget het beste kan worden ingezet om eventuele schokken op te vangen.

3. Innovatief model

We gebruiken het budget in overleg met de Vlaamse overheid voor nieuwe projecten en innovaties die nodig zijn binnen het ruimere dienstenmodel. Dit betekent dat in 2023 het subsidiegeld voor het voorgaande jaar projectbudget wordt voor het lopende jaar. Dit model kent de meeste bijval van de bibliotheken uit de stuurgroep en de werkgroep Dienstenmodel. 

Om de keuze voor een bepaald model samen met de sector goed geïnformeerd te kunnen maken, wachten we graag tot na de evaluatie van het proefjaar. We vroegen hiervoor het akkoord van de bibliotheken tijdens een stemronde eind oktober. 200 bibliotheken brachten een stem uit. 95% van het vertegenwoordigde inwonersaantal stemde in met het voorstel voor de subsidieregeling.

IBL en het vernieuwingstraject Bibliotheekdiensten

Op vraag van de overheid wordt niet alleen IBL vernieuwd, maar verfijnen we ook de hele digitale strategie om leners vlot en snel te kunnen bedienen. Het vernieuwde IBL is een onderdeel van het vernieuwingstraject Bibliotheekdiensten