Is digitalisering altijd duurzaam?

Bibliotheken
Podiumhuizen
14/05/24

Vaak denken mensen bij duurzaamheid aan hernieuwbare koffiebekers, isoleren en sorteren. Maar leg jij de link met digitalisering? Elk jaar produceren het internet en diens ondersteunende systemen ongeveer 900 miljoen ton CO2 (bron: Digital Cleanup Day). En dat zal er niet meteen op verminderen. Ook in de digitale wereld bestaat er een enorme hoeveelheid afval. In de vorm van onnodige e-mails, bestanden, apps en duplicaten van foto’s en video’s. Digitalisering creëert kansen en mogelijkheden, maar levert dus ook een aanzienlijke bijdrage aan CO2-uitstoot en grondstoffenverbruik. 

Onbekend is onderkend

Digitale vervuiling is voor een groot stuk onzichtbaar. Je wordt niet geconfronteerd met de materiële gevolgen die achter je digitale handelingen schuilen. Een klassiek voorbeeld is het verzenden van een e-mail. Wist je dat als je 5 e-mails verstuurt, je net zoveel CO2 de lucht in pompt als 1 boom terug kan opnemen? Bij het verzenden heeft jouw computer rekencapaciteit nodig voor data-analyse en algoritmes. Dat kost veel energie. Ook de server heeft impact, die wordt met andere servers gehost in grote datacenters. Daar staat de elektriciteit non-stop aan en wordt veel water gebruikt om de gegenereerde hitte te koelen. 

En voor de bouw van computers en datacenters worden grondstoffen en energie gebruikt, waaronder veel (zeldzame) mineralen die niet altijd duurzaam worden gewonnen. Of bij de levering daarvan kan sprake zijn van uitbuiting, kinderarbeid en andere wantoestanden. Maar we staan daar niet bij stil als we een a-mail versturen.  

Duurzaamheid lijkt soms een religie, alsof je alles direct helemaal juist moet doen, maar dat bestaat niet. Niemand weet wat digitaal duurzaam in de toekomst betekent, dus het is sowieso een kwestie van vallen, opstaan en doorgaan.
Ines van Langendonck, KAMON

Wat kan jij doen?

De belangrijkste eerste stap is bewustwording en beginnen met bewuste keuzes maken. Breng in kaart waar de grootste uitstoot zit voor jouw organisatie. En maak dan afspraken rond bijvoorbeeld het beheer van hardware (die heeft de grootste ecologische impact), het overschakelen op green hosting of onderhandelen met je leveranciers om de impact van je software te verminderen, door bv. green coding en inclusie mee te nemen in opdrachten. 

Maak ook afspraken met je collega’s. Sta bijvoorbeeld eens stil bij de hoeveelheid mails die jullie sturen en bewaren. Of kijk naar de informatiehuishouding van jouw organisatie en ruim die eindeloze kopieën en versies op verschillende plekken op. Dat draagt allemaal bij aan minder CO2 en een duurzamere toekomst.

Meer weten? Sluit aan bij volgende events!

Bronnen
Dit artikel baseerde zich op de inhoud van de eerste twee sessies van het traject Duurzaam Digitaal, artikels van de Digitale overheid in Nederland en op informatie van het Belgian Institute for Digital IT. 

 

Deel dit artikel: