Resultaat stemronde subsidievoorstel stuurgroep: innovatie versterken

23/06/23

Op basis van de visietekst openbare bibliotheek 2023-2033 stelde de stuurgroep Digitale Bibliotheek een innovatieagenda op met strategische doelen en klemtonen over de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Daarvoor is structurele financiering nodig. De voormalige IBL-microsubsidies bieden hiervoor een kans: in plaats van de subsidie te verdelen en in kleine stukjes uit te keren, kunnen we ervoor kiezen om ze samen jaarlijks te besteden aan de innovatieagenda. 

Samen komen we verder!

Stemronde mei 2023

Alle bibliothecarissen konden in mei 2023 stemmen over het voorstel van de stuurgroep: 

De stuurgroep Digitale Bibliotheek wil de Vlaamse overheid adviseren om de voormalige microvergoedingen voor IBL van ca. 200.000 euro jaarlijks te investeren in digitale dienstverlening. Cultuurconnect zal dit budget gebruiken om de innovatieagenda te realiseren voor de sector van openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel. 

Bedankt aan alle 190 bibliotheken die hun stem uitbrachten! De meerderheid ging akkoord: 92% van het vertegenwoordigde inwonersaantal stemde in met het voorstel. Bekijk de resultaten in detail:

Infographic stemronde subsidievoorstel

Wat gebeurt er verder met de resultaten?

Op basis van de uitslag van de stemronde zal de stuurgroep via Cultuurconnect aan de Vlaamse overheid voorstellen om het budget van jaarlijks €200.000 euro te besteden aan de vernieuwing en doorontwikkeling van de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Op die manier beschikken we over recurrente middelen om delen van de innovatieagenda te realiseren die we op Connect & co. hebben voorgesteld. Die bevat heel wat mogelijke projecten waaruit we een keuze moeten maken.

Tijdens de zomer zal Cultuurconnect projectfiches uitwerken voor elk van deze projectideeën. De stuurgroep zal deze fiches in het najaar met zorg bekijken en tegen elkaar afwegen. Om te bepalen welke projecten prioriteit krijgen, zal de stuurgroep in september criteria vastleggen. Hierbij houden we rekening met de bemerkingen die een aantal onder jullie meegaven tijdens de stemming. 

Welke beslissing de Vlaamse overheid zal nemen over het subsidievoorstel, is op dit moment nog niet duidelijk. Mogelijk valt de definitieve beslissing pas tijdens de laatste besprekingen van de nieuwe beheersovereenkomst van Cultuurconnect in het najaar. Om transparantie te garanderen en ook jouw bibliotheek voldoende te betrekken tijdens dit proces, houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen via onze nieuwsbrieven.

Wat was ook alweer de aanleiding voor het subsidievoorstel?

 

De stuurgroep stelde een agenda op met strategische doelen en klemtonen. Om die te kunnen realiseren, is structurele financiering nodig. Dit budget van jaarlijks 200.000 euro kan hiervoor ingezet worden. Zo kunnen we grotere projecten realiseren die élke bibliotheek ten goede komen. Met evenveel jaarlijks budget realiseerden we de afgelopen twee jaar bijvoorbeeld het Dienstenmodel. 
Volgens de stuurgroep heeft de keuze voor centrale investeringen het grootste effect voor élke bib. Want samen komen we verder: we kunnen nooit op eigen houtje wat we samen doen. 

De stuurgroep gaf op Connect & co. op 25 april 2023 meer uitleg tijdens een panelgesprek. Op het leerplatform kan je dit gesprek herbekijken. 
 

Het IBL-proefjaar toonde aan dat elke bib naar een financieel evenwicht kan toewerken dankzij onderlinge aanrekening en de ingebouwde mechanismen van het Dienstenmodel. Door de samenwerking en inspanningen van de hele sector is de totale balans quasi volledig in evenwicht. De onderlinge vergoedingen blijven dus behouden. De IBL-subsidie van jaarlijks 200.000 euro die de Vlaamse overheid tot vóór het proefjaar voorzag en die werd verdeeld in de vorm van micro-vergoedingen, is nu niet langer noodzakelijk.

Daarom wil de stuurgroep dit jaarlijkse budget centraal inzetten. Zo kunnen we grotere projecten realiseren die elke bibliotheek ten goede komen. Met evenveel jaarlijks budget realiseerden we de afgelopen twee jaar bijvoorbeeld het Dienstenmodel. De keuze voor centrale investeringen heeft volgens de stuurgroep dus het grootste effect voor élke bib. 

De stuurgroep gaf hierover meer uitleg tijdens een panelgesprek op Connect & co. op 25 april 2023. Op het leerplatform kan je dit gesprek herbekijken.

Waar vind ik meer gegevens en informatie over IBL in mijn bibliotheek?

Alle details over het gebruik van IBL, de gemiddelde kostprijs die aan leners wordt aangerekend en de evenwichten tussen aanvragen en leveringen vind je in het evaluatierapport Dienstenmodel. Log in met je Mijn Cultuurconnect-profiel om het rapport te bekijken. Je vindt hier ook een interactieve datavisualisatie om jouw bibliotheek met andere bibs te vergelijken. 

Deel dit artikel:

Gerelateerde nieuwsberichten

 • 14/11/23
  Bijeenkomst nieuwe Productgroep Bibliotheeksysteem
  Bibliotheken
  Digitale basisinfrastructuur

  Welkom, nieuwe Productgroep Bibliotheeksysteem!

  In maart 2023 lanceerden we een oproep om deel uit te maken van de Productgroep Bibliotheeksysteem.
 • 14/11/23
  Financiële verrekening IBL
  Bibliotheken
  Digitale basisinfrastructuur

  Kosten IBL: wie, wat, hoe?

  Hoe verloopt de financiële verrekening van IBL en wie is betrokken?
 • 13/06/23
  Moeder en dochter scannen een boek in aan de zelfscanautomaat in de bibliotheek
  Bibliotheken
  Digitale basisinfrastructuur

  Een eengemaakt bibliotheeksysteem voor Vlaanderen en Brussel

  Vlaanderen heeft sinds maart 2023 een van de grootste bibliotheeksystemen ter wereld: zo goed als alle Nederlandstalige openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel gebruiken nu hetzelfde systeem voor hun dagelijkse werkprocessen.

Gerelateerde diensten

 • Bibliotheken
  Basisinfrastructuur

  Open Vlacc Catalografie

  Databank met beschrijvingen van materialen voor openbare bibliotheekcollecties
 • Bibliotheken
  Basisinfrastructuur

  Bibliotheeksysteem Wise

  Een softwaresysteem voor stabiele werkprocessen in de bibliotheek 
 • Vrouw surft op bibliotheekwebsite.
  Bibliotheken
  Basisinfrastructuur

  Bibliotheekwebsites

  Collecties, activiteiten en diensten van de openbare bibliotheek online in de kijker