Digitale diensten voor bibliotheken en podiumhuizen

Diensten voor bibliotheken
Maak de interne werkprocessen van de bib efficiënter met de digitale basisinfrastructuur en verrijk het fysieke aanbod van je bib met digitale collecties en andere inspirerende diensten voor je publiek.
Diensten voor podiumhuizen
De diensten voor podiumhuizen focussen op digitale cultuurbeleving en maken werkprocessen efficiënter via een digitale basisinfrastructuur voor kunst- en cultuurhuizen.

connect futuur

Cultuurconnect en cult! nodigen jouw podiumhuis uit op hun jaarlijkse afspraak vol inspiratie en ontmoeting op 20 juni in Cultuurhuis Belgica in Dendermonde. Dit keer onder de noemer connect futuur. Met als rode draad: open huis, innovatie, cultuur en ... nog steeds een café (yes!).

Innovatieagenda voor bibliotheken en podiumhuizen

Innovatieagenda bibliotheken
De stuurgroep Digitale Bibliotheek bepaalt samen met Cultuurconnect de overkoepelende strategie en zet de krijtlijnen uit voor de innovatieagenda voor de bibliotheken van de komende jaren.
Innovatieagenda podiumhuizen
Samen met de open stuurgroep podiumhuizen denken we na over grote strategische uitdagingen voor cultuurcentra & podiumhuizen. Concreet willen we een innovatieagenda opstellen voor de komende twee jaren.

Meer nieuws van Cultuurconnect

21/06/24
Bibliotheken
Podiumhuizen

De gezichten achter de servicedesk: Isabel

Maak kennis met het team achter de servicedesk! Gedurende het hele jaar laten we verschillende collega’s aan het woord. Veel leesplezier!
20/06/24
Bibliotheken

Gezocht: bibliotheekprofessionals om mee na te denken over digitale inclusie in de bib

Digitale inclusie en de bib, een perfecte match? Cultuurconnect speelt matchmaker en is op zoek naar bibmedewerkers die mee willen nadenken over de plek van digitale inclusie in de bibliotheek.
14/06/24
Bibliotheken
Beleven & inspireren

Een aanbevelingstool voor jongeren?

Afgelopen maanden liep Maaike - laatstejaarsstudente 'Informatiebeheer: Bibliotheek en Archief' - stage bij Cultuurconnect en voerde ze onderzoek naar de leesbevordering en leesmotivatie van Young Adults.

Samenwerking met de sector

Samenwerking met de bibliotheken (coöperatie)

In het samenwerkingsmodel van Cultuurconnect bepaalt jouw bibliotheek mee de koers voor de digitale diensten.

Samenwerking met de podiumhuizen (coöperatie)

In het samenwerkingsmodel van Cultuurconnect bepaalt jouw cultuur- of gemeenschapscentrum of podiumhuis mee de koers voor de digitale diensten.

Over Cultuurconnect

Cultuurconnect informeert, inspireert en helpt de cultuursector om mee te gaan in digitale innovatie. Technologie en digitalisering hebben steeds meer impact op het dagelijkse leven van mensen en op hun cultuurbeleving. Vanuit haar maatschappelijke opdracht stimuleert Cultuurconnect de digitale innovatie in de sector van lokale bibliotheken, podiumhuizen en besturen. 

Cultuurconnect fungeert als platform voor samenwerking en collectieve oplossingen rond digitale uitdagingen. We werken sectoroverschrijdend en slaan een brug tussen lokale cultuurhuizen, overheden, technologiespelers en artistieke initiatieven om bottom-up vernieuwing in de digitale dienstverlening te incuberen en op te schalen.

De nadruk ligt op 3 noodzakelijke aspecten van digitalisering:

  1. Automatisering en informatisering
  2. Vernieuwing van de cultuurpraktijk
  3. Rolverandering

Lees meer over Cultuurconnect