Samen naar een sterke online dienstverlening: Inge Goossens over de werkgroep E-boeken

bib
10
15/09/20
Deel dit artikel:

In september 2018 tekenden we de krijtlijnen uit van het coöperatieve model in 4 pijlers. Nu we twee jaar verder zijn, vertellen 3 geëngageerde bibliotheekprofessionals over hun ervaring met de stuur- en werkgroepen van Cultuurconnect. Deze week aan het woord: Inge Goossens, bibliothecaris in de bibliotheek van Hove.

In verschillende stuur- en werkgroepen zetten gemotiveerde collega’s uit de bibliotheeksector zich elke dag in om de koers van de Cultuurconnect-diensten voor bibliotheken te bepalen. Wie anders dan de bib heeft directe voeling met het publiek om de digitale diensten nog beter te maken? Ook de cultuur- en gemeenschapcentra kunnen zich nu kandidaatstellen voor stuur- en werkgroepen (tem 6/11).

Op virtuele of fysieke bijeenkomsten en via het coöperatieplatform hakken stuur- en werkgroepen samen knopen door, overleggen, luisteren en evalueren ze, steeds rekening houdend met de verwachtingen van het publiek en de noden van alle deelnemende bibliotheken, van klein tot groot. En het mag gezegd: dat doen ze met verve. Hieronder lees je over de ervaring van Inge Goossens met de werkgroep E-boeken.

Overal waar het gaat over het e-boekenproject, steek ik collega’s aan met mijn enthousiasme. En omgekeerd probeer ik in de werkgroep E-boeken steeds de belangen van mijn collega’s te behartigen.

Engagement

Inge: “De werkgroep staat altijd in verbinding met elkaar via Basecamp en sinds kort het coöperatieplatform, maar daar moet ik mij nog eens wat meer in verdiepen. We hebben een maandelijkse afspraak voor een vergadering, maar die gaat enkel door als er agendapunten zijn. Sinds corona vergaderen we online met Teams. Dat valt goed mee: meer focus, korter vergaderen en minder verplaatsing. Als iedereen goed voorbereid is, kan het vlot gaan."

"Vóór elke vergadering neem ik het voorbereidende Google Doc grondig door, pluis ik tabellen na, geef ik input en lees ik de input van anderen, om zicht te krijgen op de verschillende standpunten. Tijdens de vergadering bespreken we alle punten uit dit document en de volgende stappen. Vaak wordt hier ook vertrouwelijke informatie gedeeld, bijvoorbeeld over de onderhandelingen of de lancering. Werkgroepleden ondertekenen daarom een geheimhoudingsverklaring. Je weet veel en beslist mee over belangrijke issues. Via de nieuwsbrief E-boeken houden we de andere bibliotheken op de hoogte over deze dienst.”

"In een werkgroep werk je voor alle bibliotheekleden in Vlaanderen, niet alleen voor je eigen gemeente. Je draagt eigenlijk 2 petjes. In de werkgroep wil je voor de bibliotheeksector een zo goed mogelijk product realiseren, rekening houdend met financiële en wettelijke voorschriften. Thuis ga je dan het bestuur en je schepen overtuigen om in te stappen en te betalen voor dit product. Als de twee petjes samenkomen, kan het product gelanceerd worden."

De e-boekendienst

Inge: “Ik hoop van harte dat de e-boeken eindelijk een succeservaring mogen worden voor de bibliotheeksector én voor het publiek. 17 september lanceren we. Ik ben zeer benieuwd naar de reactie van ons publiek en de gebruiksvriendelijkheid van het e-boekenplatform cloudLibrary.”

Stuurgroep vs. werkgroep

Een werkgroep: 

  • denkt inhoudelijk na over het product of de dienst (communicatie, marketing, omkadering, verbeteringen en aanpassingen).
  • beslist mee welke verbeteringen en aanpassingen prioriteit krijgen.

Een stuurgroep:

  • denkt na op strategisch niveau.
  • beslist mee over budget, begroting en beleidslijnen.

Benieuwd welke collega's nog deelnemen aan de stuur- en werkgroepen van Cultuurconnect?

De komende weken vertellen ook nog Tina Weemaes (bib Antwerpen, werkgroep Trefwoorden) en Patti Bauwens (bib Middelkerke, werkgroep Bibliotheekwebsites) over hun ervaring met het coöperatieve model van Cultuurconnect.